YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.01.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
16.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
19.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması. maddesine geçildi. 16.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Onaylı tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
YGYO Tadil Metni.pdf
EK: 2
SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf

Advertisement