YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
0
0
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
0
0
Ek Açıklamalar

Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli kararı okundu.

Yeşil Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

2023 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 1.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
215.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
87.875,36
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-21.023.993
-3.395.432,3
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
-21.023.993
-3.395.432,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-7.954.171,88
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Advertisement