Advertisement

Çerezlik ayçiçeği ithalatında 100 kilogram başına 32 euro Toplu Konut Fonu uygulanacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çerezlik ayçiçeği ithalatında 100 kilogram için gümrük vergisi oranlarıyla uygulanacak Toplu Konut Fonu, yerli üreticinin korunması amacıyla 24 eurodan 32 euroya yükseltildi.

Bosna Hersek, Kosova ve Singapur karardan hariç tutuldu.

Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.