Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10.5'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı işsizlik oranının yüzde 10.2'ye yükseleceği yönündeydi. İşsizlik oranı bir önceki ay yüzde 10.1 düzeyinde kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı hanehalkı işgücü istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı aynı dönemde 2 milyon 944 binden 3 milyon 64 bin kişiye çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12.7 olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik yüzde 19.1 oranında kaydedildi. İşgücüne katılım oranı yüzde 51.1, istihdam oranı yüzde 45.8 oldu. 

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle işsizlik oranı ise yüzde 10.7 oldu ve Ekim 2010'dan bu yana en yükseğe çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1, kadınlarda yüzde 13,6 oldu. 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.
Aynı ayda 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı yüzde 45,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 kadınlarda ise yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 625 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20 milyon 545 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 21,5'i tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 50,7'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:

Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin/kişi) 57,175 28,238 28,937
İşgücü (bin kişi) 29,233 20,244 8,989
İstihdam (bin kişi) 26,169 18,400 7,769
Tarım 5.625 2,954 2,671
Tarım dışı 20,545 15,447 5,098
İşsiz (bin kişi) 3.064 1,844 1,220
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.942 7,993 19,948
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 51,1 71,7 31,1
İstihdam oranı (yüzde) 45,8 65,2 26,8
İşsizlik oranı (yüzde) 10,5 9,1 13,6
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,7 10,4 19,1
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 55,8 77,1 34,5
İstihdam (bin kişi) 49,9 70 29,7
İşsizlik oranı (yüzde) 10,7 9,3 13,8
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,8 10,4 19,2
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 19,1 16,6 23,8

Eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı, bir önceki döneme göre 103 bin kişi arttı. 

İşgücü nüfusu 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 kadınlarda ise yüzde 31,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı eylülde ağustosa göre 98 bin kişi artarak 25 milyon 916 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 45,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,7 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 50,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 49 bin kişiyle hizmet ve sanayi sektörlerin gerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı söz konusu dönemde yüzde 35,7 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 83,9 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,5 oldu. 

- Ücretli ve yevmiyeli sayısı 17 milyon 298 bin

İstihdam edilen 26 milyon 169 bin kişinin 17 milyon 298 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,1'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 410 binini (yüzde 16,9) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 262 binini (yüzde 12,5) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 200 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.

TÜİK'in son verilerine göre 2010-2014 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla işsizlik oranları şöyle: 

  2010 2011 2012 2013 2014
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1  
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3  
Aralık 10,6 9 9,3 9,6  
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9