Advertisement

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) yenilenen tahkim kurallarıyla göreve başladı. Böylece İTO, İstanbul'u ulusal ve uluslararası ölçekte ticari anlaşmazlıkların çözüm noktası olarak tescilleyecek.

Ticari anlaşmazlıkların çözümüne yeni bir ivme kazandıracak İTOTAM'ın yeni misyonuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burada konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, Oda'nın üyelerine 1979 yılından bu yana tahkim hizmeti verdiğini belirtti.

Asıl meselenin, İstanbul'u ulusal ve uluslararası ölçekte uyuşmazlıkların çözüm noktası yapacak bir adım atmak olduğunu vurgulayan Kalsın, şöyle devam etti:

"Uzun süredir böyle bir tahkim hizmeti verilmesini iş dünyası olarak sabırla bekliyorduk. Şimdi, gerek üyelerimizin kendi aralarındaki gerekse yerli veya yabancı firmalarla yaptığı sözleşmelere İTO tahkim şartını koyması, olası bir uyuşmazlığın hızlı ve etkin şekilde çözülmesini sağlayacaktır. Tahkim, birçok ülkede ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde yaygın olarak başvurulan bir yöntem. Kendi ülkelerini tahkim açısından daha cazip hale getirmek isteyen devletler, ya mevzuatlarını değiştirdi ya da yeniledi. Öte yandan ülkemiz, tahkim konusundaki gelişmelere seyirci kalmadı. Bu çok önemli... Ulusal mevzuattaki düzenlemeler, ayrıca taraf olunan milletlerarası antlaşmalarla birlikte çok önemli mesafe alındı."

"Uzman hakemlerin varlığı ve yargılamanın gizliliği en önem verilen konulardan"

Gökhan Murat Kalsın, mahkemelerin tahkim yargılamasına olan müdahalesinin sınırlanmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, aynı şekilde tahkim yargılaması süresinin kısalığının da zamanın verimli kullanılmasını sağladığını aktardı.

Diğer yandan asgariye indirilmiş usul formalitelerinin de iş dünyasının üzerinde dikkatle durduğu bir nokta olduğunun altını çizen Kalsın, "Bunların yanında, tarafların serbestçe tahkim yerini belirlemeleri de çok çok önemli. Alanında uzman ve tanınmış hakemlerin varlığı ve yargılamanın gizliliği de uluslararası ticaretin aktörlerinin en önem verdiği konuların arasında yer alıyor. Bu gerekleri göz önüne alınca, tahkimin önemi ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Tarafların, uzlaşmasını ön planda tutmak, anlaşmazlıkları hızlı ve ekonomik şekilde gidermek ve konusunun uzmanı hakemlerce çözümlenmesi için tarafların sözleşmelerine tahkim şartını koyması gerektiğini vurgulayan Kalsın, Oda olarak tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesini teşvik ettiklerini ve tahkim kurumunun geliştirilmesi için çabaladıklarını söyledi.

Bugün açılışını yaptıkları İTOTAM'ın bunun ispatı olduğunu dile getiren Kalsın, "İTOTAM Tahkim Kuralları, tahkim hukuku alanındaki yeni gelişmeler ve çağdaş kurumsal tahkim sistemleri ışığında hazırlanmıştır. Yeni tahkim kurallarımız da Oda Meclisimizin geçen ayki toplantısında 9 Nisan 2015 tarihli kararıyla onaylanmış ve yürürlüğe girmiş bulunuyor. Ayrıca tahkim kurallarımızın güncellenmesi çalışmalarında, uluslararası ölçekli yeni düzenlemelerden yararlandık" ifadelerini kullandı.

Hakem ücret tarifesi

İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ise bugünün, İstanbul'da tahkim konusundaki organizasyon için tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Pekcanıtez, İstanbul'da şimdiye kadar istenildiği kadar gelişmeyen tahkim konusundaki gecikmenin telafi edileceğini ve Türkiye'de tahkimin gelişmesi adına önemli adımlar atılacağını umduğunu söyledi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, İTOTAM Hakem Ücret Tarifesi, 50 bin liraya kadar olan anlaşmazlık konusu değerlerde tek hakem için 6 bin 500, üç hakem için ise 9 bin liradan başlıyor. 

Fiyat kademeli olarak artarken, en üst kademede değeri 10 milyon lira ve üzeri olan konularda tek hakem için 202 bin lira ve ayrıca 10 milyon lirayı geçen tutarın yüzde 0,5'ine kadar ulaşıyor.

AA