Advertisement
TEKNOLOJİ ABONE OL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, 26 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi'nin (4G ihalesi), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) 26 Ağustos 2015 tarihine ertelendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ve özellikle mobil sektörde, son yıllarda sesli iletişimden veri iletişimine doğru hızlı bir eğilim olduğunun görüldüğü belirtildi.

Türkiye'de kullanılan 2G ve 3G gibi mobil elektronik haberleşme teknolojilerinin geçmişte tüketici beklentilerini yeterince karşıladığı ifade edilen açıklamada, ancak artan zengin içerikli uygulamalar, hız beklentisi ve mobil veri, internet tüketimini artıran akıllı cihazların piyasada yaygınlaşması gibi etkenlerin zaman içerisinde mevcut mobil elektronik haberleşme şebeke kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olacağının görüldüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyadaki mobil elektronik haberleşmede sağlanan gelişmeler ve geleceğe yönelik çalışmalar da dikkate alınarak, Bakanlığımız ve düzenleyici kurumumuz olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev-yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, halen sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeciler başta olmak üzere ilgili tarafların da görüşleri alınarak International Mobile Telecommunications - Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme çalışmaları sonuçlandırılarak buna ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.

Bu süreçte, isteklilerin şartnameye yönelik değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve ihaleye katılacak isteklilerin teknik ve finansal hazırlıklarını tamamlayabilmek için ilave zaman talepleri üzerine, sektörde faaliyet gösteren mevcut işletmecilerle birlikte Bakanlığımızda yapılan değerlendirmeler sonucunda, daha önce 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı duyurulan IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesinin 3 ay ertelenmesi hususunda müştereken görüş birliğine varılmış olup, bu çerçevede söz konusu ihale Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca 26 Ağustos 2015 tarihine ertelenmiştir."

AA