Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2015'te bir önceki aya göre yüzde 5,2 azalarak 110,5 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin, 2015 Aralık dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, Aralık 2015'te bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azaldı, 110,5 milyar dolara düştü. Bu dönemde, alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya oranla yüzde 6,4 gerileyerek 91,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıklar ise yüzde 1,5 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 9,2 milyar dolar oldu.

Bu tutarın 5,4 milyar doları anapara, 3,8 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 460 milyon doları bir ay, 2,5 milyar doları 2-3 ay ve 6,2 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 73,7 milyara geriledi.