Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Kapasite Raporu'na göre, geçen yıl geçerliliği devam eden kapasite raporu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,85 artarak 72 bin 433'e çıktı. En çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul'da, en az Bayburt'ta düzenlendi.

TOBB, 2015 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2015 yılı sonu itibarıyla 72 bin 433 geçerliliği devam eden Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor. 2014 yılında 71 bin 825 olan rapor sayısı, 2015 yılında yüzde 0,85 arttı. Raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 37,33'ünde 1 ila 9, yüzde 47,04'ünde 10 ila 49, yüzde 7,57'sinde 50 ile 99, yüzde 5,65'inde 100 ile 249 arasında, yüzde 2,42'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Geçerliliği devam eden raporlarda yer alan bilgilere göre, sanayi tesislerinde toplam çalışan sayısı yüzde 3,64 artışla 2 milyon 947 bin 254 kişi oldu. 2014'te bu sayı 2 milyon 843 bin 679 olarak kayıtlara geçmişti.

Toplam çalışanların yüzde 4,86'sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 26,69'u 10-49, yüzde 13,10'u 50-99, yüzde 21,28'i 100-249, yüzde 34,07'si ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde görev yapıyor.

Geçerli raporlara göre, istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (662 bin 524), Bursa (248 bin 918), İzmir (193 bin 240), Kocaeli (178 bin 538) ve Ankara (164 bin 753) olarak belirlendi.

En çok mühendis İstanbul'da

Sanayi Kapasite Raporu'na göre, 2015 sonu itibarıyla sanayi tesislerinde en çok mühendis İstanbul’da çalışıyor. İstanbul’da çalışan 21 bin 681 mühendise karşılık, Ankara'da 17 bin 696, Kocaeli'nde 11 bin 741, Bursa'da 10 bin 56, İzmir'de 8 bin 402 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.

Toplam çalışanların yüzde 3,90'ını mühendis, yüzde 4,28’ini teknisyen, yüzde 7,04’ünü usta, yüzde 72,80’ini işçi, yüzde 10,91’ini idari personel ve yüzde 1,07’sini diğer personel oluşturdu.

Sanayi tesislerinde ortalama çalışan sayısı 2014'te 40 iken, 2015'te 41 oldu. Sanayi tesisi başına en çok çalışana sahip iller Zonguldak (89), Kırklareli (87), Karaman (87), Tekirdağ (82), Kocaeli (79) olarak sıralandı.

En fazla rapor gıdada

Geçen yıl en çok kapasite raporu yüzde 11,52 ile "gıda ürünleri imalatı" konusunda düzenlendi. Gıda ürünleri imalatını sırasıyla yüzde 10,78 ile "fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)", yüzde 8,27 ile “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”, yüzde 7,99 ile “tekstil ürünlerinin imalatı”, yüzde 7,16 ile “kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” izledi.

En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu, yüzde 0,004 ile "ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi", yüzde 0,001 ile “ham petrol ve doğalgaz çıkarımı”, yüzde 0,02 ile “balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği”, yüzde 0,03 ile “tütün ürünleri imalatı”, yüzde 0,03 ile "diğer hizmet faaliyetleri" olarak sıralandı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile İstanbul (20 bin 297), Bursa (4 bin 991), Ankara (4 bin 906), İzmir (4 bin 596) ve Konya (2 bin 640), en az kapasite raporu düzenlenen son beş il sırası ile Bayburt (25), Ardahan (34), Tunceli (47), Hakkari (51) ve Iğdır (54) oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla raporların bin 344'ü yüksek teknoloji ürünleri, 16 bin 983'ü orta-yüksek teknoloji, 24 bin 906'sı orta-düşük teknoloji ve 34 bin 798'i düşük teknoloji konusunda düzenlendi.

Yabancı sermayeli firmalar

Geçen yıl sonu itibarıyla bin 351 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırdı.

Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok bulunduğu il Kocaeli (228) oldu. Bu kenti sırasıyla, İstanbul (206), İzmir (190), Bursa (143) ve Tekirdağ (93) izledi. Bu tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (151)”, “fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (150)”, “kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı (146)”,“kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (137)” “motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (124)” şeklinde oldu.

Yabancı sermayeli sanayi tesisi sayısında Almanya 283 tesisle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 160 tesisle Hollanda, 122 tesisle Fransa, 111 tesisle İtalya, 79 tesisle İngiltere izledi.