Advertisement

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Katılım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,05 338 231 107
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,06 95 65 30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,03 15 8 7
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,08 71 59 12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,01 89 53 36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,13 27 20 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,25 15 0 15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,07 26 26 0

 

En fazla kazandıran yatırım fonları 

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,60 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)", yüzde 0,56 ile "Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,51 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)", "İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu", "Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,057574 0,60
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,018779 0,56
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,037360 0,51
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,030349 0,51
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,120775 0,51
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014435 0,48
İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,029937 0,47
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,014188 0,46
Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,015272 0,45
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,010470 0,44

 

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,88 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,75 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon" ve yüzde 0,65 ile "Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu", "TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F"oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy Gümüş BYF 12,318988 -1,88
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013999 -0,75
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011430 -0,65
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,179384 -0,65
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 6,298371 -0,60
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,553087 -0,58
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,080150 -0,56
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062833 -0,56
Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,060646 -0,53
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030339 -0,52

AA