Advertisement
HABERLER ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) “Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de yaptığı düzenlemeler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar çerçevesinde ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldığı ve söz konusu düzenlemelerin bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan düzenlemelerle, özel durum açıklaması yapma yükümlülüğünün izahname/ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren başlayacağı ifade edildi.

Tebliğde sermayeyi temsil eden paylar veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının da yaptığı işlemlerin kamuya açıklanmasına ilişkin hüküm eklenerek açıklama zorunluluğunu doğuran bir takvim yılı içerisindeki işlem tutarı 250 bin TL’ye yükseltildi.

Kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarının yükümlülüğünün kapsamı nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları Borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu hükümler ile eşitlendiği tebliğ ile yurt içinde tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden ortaklıklar da aynı kapsam ile açıklama yükümlüğüne tabi tutuldu ve kurulun gerekli görmesi durumunda Türkçe’nin yanı sıra başka dillerde de açıklama yapılmasını talep edebileceği düzenlendi.

“Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ise İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi ile bağlantılı olarak sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören yabancı ortaklıklar veya kuruluşlar tarafından yapılacak bildirimlerin sözleşme ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından yapılabilmesi imkanı getirildi.

Elektronik sertifikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yetkilerinin hangi durumlarda iptal edileceğine ve erişim iptaline hangi durumlarda son verileceğine ilişkin esasların düzenlendiği tebliğ ile bu esasların kurulun uygun görüşü alınarak KAP işleticisi tarafından belirleneceği kaydedildi.

AA