Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı  (PYBS) 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava girerek sonuçları heyecanla beklemeye başlayan adaylar için bekleyiş sona erdi. MEB tarafından 2017 bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki, 2017 bursluluk sınavı (PYBS) sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2017 (PYBS SONUÇLARI)

MEB tarafından 10 Haziran'da yapılan  5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (PYBS) sonuçları bugün açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://meb.gov.tr  ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

PYBS bursu kazanan öğrencilerin bursları 3 ayda yatırılır. Senede 4 kez yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

  • Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
  • İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  • Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.