Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (OZGYO, Şirket) pay piyasasında 21 Şubat 2018 – 2 Mart 2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 14 Mart 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden OZGYO pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin
yasaklanmasına,
OZGYO paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine ve OZGYO pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında 21 Şubat 2018 – 2 Mart 2018 döneminde
gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan
fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128.1-(a) ve
101 inci maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliği’nin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ğ) bentleri kapsamında; 14 Mart 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden OZGYO pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına OZGYO paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine,
OZGYO pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına
karar verdi.