Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Üniversite hastanelerinin biriken borçları Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları Maliye bakanlığına belirli bir süreç içerisinde ödeyecek." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarıya, üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbı malzeme alımından kaynaklı biriken borçlarına ilişkin ihdas edilen maddeyle ilgili açıklama yaptı.

Üniversite hastanelerinin borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin tıbbi malzeme ve ilaç alımlarıyla ilgili biriken borçları var. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle üniversite hastanelerinin bu biriken borçları, üniversiteler ile oluşturacağımız bir sistem üzerinden Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Daha sonraki süreçte üniversite hastaneleri bu borçları Maliye bakanlığına belirli bir süreç içerisinde ödeyecek. 31 Aralık 2017 tarihi ile üniversitelerden 3,5 milyar lira civarında birikmiş bir alacak var. Her ne kadar kayıtlarda gözüken tutar bu olsa da bunun içerisinde bir vade farkının olduğunu da kabul etmek lazım. Burada yasal düzenleme yapıldıktan sonra üniversitelerle, sektörlerle istişare etmek suretiyle hakkaniyete uygun iskonto oranı ne ise o iskonto oranı üzerinden belirlenmiş tutarları ödeyeceğiz. Bu firmalar bakımından zorunlu bir yöntem değil. Bu iskonto edilmiş tutarı kabul etmeyip normal belirlenmiş vadede alma ihtimali de var. Bunun üniversitelerimizi de üniversitelerimize mal tedarik eden firmaları da rahatlatacağını düşünüyoruz."

KHK'lerde tasarıya yeni maddeler ihdas edildi

Dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazancın tamamı gelir vergisinden istisna olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının görüşmelerinde tasarıya yeni maddeler ihdas edildi.

Buna göre taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna olacak. Söz konusu kazançlar, "değer artışı kazancı" olarak vergilendirilmeyecek. Madde yürürlüğe girmeden önce gerçekleşen değer artışı kazançlarına ilişkin herhangi bir tarhiyat yapılamayacak.

Üniversite hastanelerinin borçları

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin 2017 yılı sonu itibariyle ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

İlgili döner sermaye işletmesi tarafından Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 2020 Ocak ayından itibaren, 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın kesinti yapılması suretiyle tahsil edilecek.