Advertisement

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, "Türkiye'deki Finansmana Kapsayıcı Erişim Projesi"ne yönelik 400 milyon dolar tutarındaki bir krediyi onayladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan basın açıklamasına göre, banka finansmanı Türkiye'nin kadınları ve korunmasız grupların finansmana erişim ve iş gücü piyasalarına katılımlarını artırıyor.

Projede kadınları kapsayıcı işletmeler ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli akışından etkilenen daha az gelişmiş alt bölgelerdeki işletmeler için daha uzun vadeli finansmana erişimin artırılması amaçlanıyor.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin garantörlüğü altında, borçlu ve uygulayıcı kuruluş sıfatı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bakası (TSKB) aracılığı ile uygulanacak.

Toplam Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredi tutarının yüzde 60'ı münhasıran 250'den az çalışanı olan şirketler olarak tanımlanan KOBİ'lere kullandırılacak.

Kaynakların iki hedef faydalanıcı grup arasında dengeli tahsis edilmesini sağlamak için toplam IBRD kredi tutarının en az yüzde 30'u kadınları kapsayıcı şirketlere ve en az yüzde 30'u daha az gelişmiş alt bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere tahsis edilecek.

- "İstihdam fırsatlarını artırmayı amaçlamaktadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Dünya Bankası'nın Türkiye'de uzun vadeli finansmana erişimi artırmak amacıyla çeşitli kanallar yoluyla çalışmalar yaptığını belirterek, "Kadınların yönettiği işletmeler finansmana erişimde kısıtlarla karşı karşıya kalmaktadır ve bu projenin katılımcı bankaların bu işletmelere daha geniş şekilde ulaşmalarına yardımcı olması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Zutt, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, Türkiye savaş sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve Suriyeli sığınmacıların birçoğu Türkiye'nin zaten daha az gelişmiş yerlerinde yaşamakta. Bu proje kadınları kapsayıcı işletmelere yardımcı olmanın yanı sıra sığınmacı nüfusunun yüksek olduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansmana daha iyi bir şekilde erişmelerine yardımcı olmayı ve böylelikle hem sığınmacılar için hem de onlara ev sahipliği yapan Türkler için istihdam fırsatlarını arttırmayı amaçlamaktadır."

2018-2021 mali yıl dönemini kapsayan Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile tamamen uyumlu olan proje, CPF'de belirtilen "yetersiz hizmet alan kesimler için finansmana erişimin arttırılması" ile "kadınlar ve kırılgan gruplar arasında iş gücüne katılımın artırılması" stratejik amaçlarını doğrudan destekliyor.

Projeye yönelik sağlanan finansman aracı, ilk altı yılı geri ödemesiz olmak üzere 29 yıl vadeli, değişken marjlı, eşit anapara geri ödemeli bir IBRD Esnek Kredisi olup, taahhüde bağlı bir geri ödeme programına sahip.

AA