Advertisement

Bu köşede defalarca Türkiye Emekliler Derneği ile SGK’nın el ele verip emeklileri nasıl soyduklarını okumuştunuz. Danıştay bu işe “Dur” dedi ama SGK mahkemeye rağmen emekliden kesip TÜED’e 12.6 milyon lira para aktardı

Bu köşede 2010 yılında epey sayıda eski adı TİED (Türkiye İşçi Emeklileri Derneği) yeni adıyla TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) olan sadece başkanlarının üyelikleri devam etsin diye isim değiştiren dernek ile ilgili yazılar okudunuz. Başkanları işçi emeklisi iken SGK Yönetim Kurulu üyesi seçilince yasaya aykırı şekilde SSK emekliliği durdurulup TC Emekli Sandığı iştirakçisi yapılmış ve sonrasında da 3000 lira emekli aylığı ile memur emeklisi olunca derneğin ismi değiştirilmişti. Zira artık işçi emeklisi değildi. Halen de TÜED Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla ayda 5000 lira dernekten maaş, yaklaşık olarak da ayda 3000 lira emekli aylığı ve ayda 5500 lira da SGK Yönetim Kurulu’ndan maaş almakta olması gerekir.

HER YIL HABERSİZ 18 LİRA ALIYORLAR

SGK ise emeklinin haklarını savunmak yerine susmasını tercih ettiği emeklilerden habersiz her yıl emekli aylıklarından 18 lira kesip TÜED’e aktarıyor ve bunu Danıştay kararına rağmen yapmaya devam ediyor. Biliyorlar ki 10 milyon emekli gerçekten örgütlense her türlü haklarını söke söke alırlar. Bunun yerine yandaşa benzer bir dernek olursa da sessiz kalırlar.Bu sene de yaklaşık 700 bin emeklinin maaşından yapılan dernek kesintisi 12 milyon lira TÜED’e gitti.

Konu hakkında Danıştay son noktayı koymuştu. Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu, emeklinin yazılı muvafakati alınmaksızın maaşından kesinti yapılamayacağına hükmetmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği emekli maaşlarının Anayasal güvenceye sahip mülkiyet hakkı olduğunu belirten Danıştay, bu nedenle maaşlardan kesinti yapılmasına dönük yönetim kurulu kararının iptalinin yerinde olduğunu belirtmişti. Danıştay bu kararı 11 Aralık 2013’te vermesine rağmen aradan geçen 6 aydan fazla sürede SGK yargı kararını henüz uygulama yoluna gitmedi. Üstelik kesintiyi yine yeniledi.

Emekli maaşlarından yıllardır süren dernek kesintisi, pek çok sorunlu ilişkiyi barındırıyor. ‘Taksitli kömür satışı’ yapacağız denerek üye yapılan emeklilerin maaşlarından haberleri olmadan aidat kesiliyor. Yaklaşık 700 bin emekliden yapılan 18 TL kesinti, yıllık 12 milyonu geçiyor. İki dernek için yapılan kesintiden aslan payını Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) alıyor. Derneğin Başkanı Kazım Ergün aynı zamanda SGK Yönetim Kurulu üyesi. Çok sayıda emekli derneği, bu nedenle kendilerinden esirgenen emekli aidatlarının TÜED’e aktarıldığını iddia ediyor. Yargı kararlarına ve müfettiş raporlarına rağmen SGK’nın, Yönetim Kurulu üyesinin başında bulunduğu derneğe milyonlar aktarmaya devam etmesi de ilginç

Dernek üyesi gösterilen emeklilerin maaşından 18 TL kesinti yapılıyor. Ancak emekliler kendilerine maaş bordrosu verilmediği için yapılan kesintiden habersiz. Birçoğu ilaç ya da muayene farkı kesildiğini düşünüyor. Emekli maaşından yapılan kesintiler ise SGK tarafından Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ile Tüm Emekliler Derneği’ne aktarılıyor. Kesintilerin yaklaşık 600 bini TÜED, 100 bin kadarı da Tüm Emekliler Derneği adına yapılıyor. Bu yolla dernekler tarafından ‘Ttaksitli kömür satışı yapacağız’ diye yazı imzalatılarak üye yapılan pek çok emekli, yıllardan beri aidat ödüyor.

KONU DANIŞTAY’A KADAR GELMİŞTİ

Emekli maaşlarından dernek için yapılan kesinti, diğer dernekler tarafından yargıya taşınmıştı. Danıştay Onuncu Dairesi, taksitli kömür satışına imkân veren 2005 tarihli SSK Yönetim Kurulu kararını iptal etti. Kararda emekli maaşları mülkiyet hakkı kapsamında yer alarak kişinin yazılı izni olmadan kesinti yapılamayacağı hükme bağlanmıştı.

Danıştay Onuncu Dairesi’nin bu kararına, emekliden yana tavır alması gereken SGK itiraz etmiş ve konu İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na gelmişti. Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu, taksitli kömür satışı kılıfı altındaki dernek kesintisine son noktayı koymuş ve Onuncu Daire’nin verdiği kararı yerinde bularak SGK’nın itirazını reddetmişti.Ancak, kararın uygulanmaması nedeniyle yüz binlerce emeklinin maaşından yapılan kesinti sürüyor.

TÜED, 1, 2, 3 Mart 2010 günkü yazılarımdan sonra beni 25 bin lira manevi tazminat istemiyle dava etti ve kaybetti. Ardından ben bu kere TÜED’e karşı dava açtım. Şimdilik 8 bin lira olmak kaydıyla davayı kazandım.