Advertisement

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için sıfır gümrükle 300 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 30 Haziran 2019'a kadar kullanılmak üzere gümrük vergisi olmadan 300 bin ton yağlı ayçiçeği tohumu ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığınca ithalat lisansı düzenlenecek.

Lisans, üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tarife kontenjanının dağıtım ve kullanım usulleri Bakanlıkça belirlenecek.