Advertisement

2012 yılının özelikle ikinci yarısından itibaren konuştuğumuz en önemli konu ABD’nin mali uçurum olarak adlandırılan; 2008 yılında Lehman Krizi ile başlayan dönemde Başkan Bush’un ekonomiyi canlandırmak amacı ile  almış olduğu vergi istisnaları ve artırılan kamu harcamaları paketinin vadesinin dolması anlamına gelen olaydı.

2012’nin bu son günlerinde yaşanan gelişmelere bakılacak olursa (son dakika sürprizi olmazsa) ABD’de Demokrat Başkan Obama ile Cumhuriyetçi kanat  bu paketin süresinin uzatılması konusunda anlaşamadı. Başkan Obama 10 yıl içinde 1.2 trilyon $’lık bir tasarruf sağlayacak bir paket istiyor. Bu tasarrufun en büyük kısmı yıllık geliri 250.000 USD’nin üzerinde olan (Aslında ABD halkının sadece % 2si) gelir vergisini % 35’den % 39,5’a çıkarmak ile sağlanacak. Geri kalan kısım ise Bütçe’de harcamalar kısmında yapılacak olan kesintilerden (Obama sağlık ve işsizlere maddi yardım kalemlerine dokunulmasını istiemiyor, en büyük kesinti savunma harcamalarında)  karşılanacak.  Cumhuriyetçiler ile yapılan pazarlıklar sırasında vergi matrahında  Obama’nın 250.000 $’lık tavanın 400.000 $’a kadar çıkartılmasına izin verdiğinden bahsediliyor. Bu hesapta bile vergi artışı ile  bütçeye 10 yılda 800 milyon $ gelir yazılacak kalan 400 milyon $ ise harcamalardan kesinti yapılarak yaratılacak.

 Cumhuriyetçiler her türlü vergi artışına karşı

Cumhuriyetçiler ise aslında her türlü vergi artışına karşı. Ancak düne kadar eğer bir hamle de biz yapacaksak olası bir veri artışını sadece 1 Milyon USD üzerinde geliri olanlarda kabul ediyoruz dediler. Ancak dün itibari ile Cumhuriyetçi kanat köprüleri attı ve B planı olarak adlandırılan  bu planı geri çekti. Dolayısı ile şu an Cumhuriyetçiler bir şey önermiyor ve topu tekrar Demokratların sahasına attı.

Sonuçta 31 Aralık itibari ile bir çözüm bulunamıyor gibi gözüküyor bunun karşılığında da ABD ekonomisinden 600 milyar $’lık bir teşvik geri çekilmiş oluyor.

ABD’nin asıl sorunu artan borçlar ve bütçe açıkları

ABD’nin toplam borç yükü 16,3 trilyon $’ı buldu. Borçlanma yetkisi ise 16.4 trilyon $’a kadar. Yani tahmini olarak Şubat 2013’de eğer borçlanma tavanı artırılmazsa ABD ‘de ödemeler duracak.

Tabii ki Kongre daha önce yaptığı gibi borçlanma tavanını artıracak. Ancak grafikte de görüleceği gibi son 4 yılda ABD’nin toplam borç stoğu 10 trilyon $’dan 16 trilyon $’a çıktı.   

Bu seneki rakamların üzerinden gidecek olursak; toplam gelirler 2,4 trilyon $, toplam giderler 3,7 trilyon $ , Bütçe açığı 1,3 trilyon $ yani Bütçe Açığı/GSYH 8,8

Yıllık 3,7 trilyon $’lık harcamanın;

2,3 Trilyon $’ı Sosyal Güvenlik, Sağlık, İşsizlik ödemeleri (Medicare ve Medicad), Ayni yardımlar vs

700 Milyar $ ‘ı Savunma

435 Milyar $’ı Kamu Ücretlilerin maaşları

Görüleceği üzere esas tartışma ‘ nereden kesinti yapılacağı‘ konusunda. Demokratlar , ‘Savunma harcamalarını tırpanlamak ve hesabı zenginlere ödetmek istiyor ‘,  Cumhuriyetçiler ise buna karşı çıkıp, ‘ Kapitalizmin beşiğinde sosyal devlet nereden çıktı?’ diyorlar.