Advertisement

Bu sene başında genel olarak piyasaların üzerinde durdukları birkaç senaryo vardı. Smart Money yani  hedge fonlar her senaryoya göre hesaplarını yaptılar ve oyun planlarını belirlediler. Piyasada konuşulan şu senaryoların üzerinden beraber geçelim.

Senaryo I: ABD ekonomisinde toparlanma kırılgan, Avrupa’da resesyona devam

Piyasaların üzerinde durduğu major senaryolardan biri bu. Bu senaryoda  FED’in bunca teşvikine rağmen ABD ekonomisinde toparlanma hala kırılgandır. Özellikle ABD’de tartışılan Bütçe Tavanı artırılması ve otomatik bütçe harcamaları kesintileri gibi konuların ABD büyüme rakamlarını aşağıya doğru çekeceği yine bu senaryonun temel öngörülerinden biridir. Avrupa için de en kötüsü geride kalmakla beraber  toparlanmanın zayıf olacağı  tahmin edilir.

Bu çerçevede bakıldığında Senaryo I ‘de ne FED’in ne de ECB’nin “düşük faiz + bol likidite” formülünden geri adım atamayacakları var sayılıyor. Dolayısı ile Senaryo I’in vaat ettiği piyasa düşük faiz ile global hisse senedi piyasasının yukarıya gittiği, talep yetersizliği dolayısı ile enflasyonun olmadığı ve riskli varlıkların iyi performans gösterdiği durum.

Senaryo II: ABD ekonomisi toparlanma hız keser, Avrupa ve Gelişmekte olan ülkeler hızla soğur

Bu senaryo genel olarak ekonomilerin verilen teşvikler, parasal genişlemelere rağmen hızla soğudu, ABD dahil hiçbir ekonominin büyüne konusunda ciddi bir ümit ışığı veremediği durumda çalışır. Senaryoda riskler daha çok Avrupa üzerinden gelmekte; İtalya ve İspanya’da işlerin yeniden rayından çıkması ile EURO ZONE krizinin tetikleneceği ve bu durumunda ABD ekonomisini bir kez daha tekleyeceği öngörülmektedir. Senaryo II'de Merkez Bankaları’nın daha fazla para basmaktan başka çarelerinin olmadığı öngörülmekte. Dolayısı ile bu senaryoda hisse senetlerinde kendi içinde ciddi bir ayrışma olmak şartı ile yükseliş devam eder, altın güveni liman olarak değer kazamaya devam eder, faizler de ekstra para basıldığı için az da olsa yükseliş gözlenir.

Senaryo III: ABD ekonomisi beklenenden daha hızlı toparlar, diğer bölgelerde ekonomi hala zayıftır

Bence bizim gibi ülkeler için en çekinilecek senaryo budur. ABD aldığı önlemlerin ve attığı adımların karşılığını toplamaya başlar. Dolayısı ile ekonomik canlanma beklenenden daha hızlı yaşlanmaya başlar. Diğer bölgeler ise hala ‘yokuş aşağıya’ inmektedir. İşte böyle bir durumda Senaryo III’e göre ABD’de hisse senetlerinde ralli yaşanır. Bu arada faizlerde yükseliş olur ve aynı zamanda ABD Doları değer kazanmaya başlar. ABD varlıkları top yekün ayrışmaktadır ancak diğer ülke ve piyasalar için sıkıntılı bir dönem başlar. Çünkü para anavatanına geri dönmektedir.

Sanırım şu an yaşananları Senaryo III’e benzetebiliriz. Türkiye dahil olmak üzere kendi hikayesi olan, düşük faizli bol likiditeden azami faydalanan ülkeler için bu ihtimal can sıkıcıdır. Çünkü faizler yükselip, para ABD’ye kaymaya başlarsa bir çok sorun tekrar su yüzüne çıkacaktır.