Advertisement

S&P Japonya’nın notunu düşürüp borçluluk oranlarına dikkat çekti. Dünyanın en borçlu ülkesi olan Japonya’da kamu borcunun GSMH'ye oranı % 220.

Bu oranın sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Moody's, eğer acil önlem alınmaz ise Japonya’nın bu borç yükünü kaldıramayabileceğini ifade etti. Aslında Japonya’nın yüksek borç oranı, buna rağmen dünyadaki en düşük faiz oranlarıyla borçlanabiliyor olması, şu ana kadar borcun çevrilmesinde en büyük kolaylıktı.

Ancak bundan sonra notun aşağıya çekilmesi faiz oranlarını Japonya’da da yükselmesine yol açacaktır.

Diğer yandan dünün önemli gelişmelerinden bir diğeri ise benzer bir uyarının Moody’s'den ABD‘ye yönelik gelmesiydi. ABD’nin kamu borcunun GSMH’ye oranı % 91 seviyesinde seyrediyor ve Japonya ile karşılaştırıldığında daha iyimser bir resim ortaya çıkıyor.

Ancak bütçe açığının GSMH'ye oranı % 11 seviyesine yaklaşmış olması, ABD için tehlike çanlarının çalmasına yol açıyor. ABD’nin son 40 yıl içinde  + % 2 lerden -% 11'lere çıkan bütçe açığının  kontrol altına alınmasını isteyen Moody’s, aksi taktirde 2 sene içinde notunun aşağıya gelebileceğini belirtti.

2011 enteresan bir sene olacak.