Advertisement

Dünya yıllardır dijitalleşiyor olmasına rağmen son yıllarda dijital sistemlere ve süreçlere geçiş hız kazandı. Pandemi dijital dönüşüm seyrini bariz etkiledi ve yıllardır değiştirmeye çalıştığımız davranış değişimleri bir anda hızlandı. Yüz yüze toplantılar, görüşmeler bir anda telefon ya da video görüşmelere dönüştü. Nakit yapılan ödemeler kartlara, kartla yapılan ödemeler temassız ödemelere hızla evrildi.

Yaşanan bu dönüşüme paralel olarak dijital müşteri sayısı da artış göstermeye ve kurumlar için yeni müşteri kazanmanın dijital yolları kullanılmaya başlandı. Gelişen yapay zeka ve biyometrik teknolojiler ile dijital müşteri edinme işlemlerimizi hızlı, basit ve güvenli bir şekilde yaparken, dijital müşteri doğrulama ihtiyacını da çözmüş oluyoruz.

Böylece müşteriler, finans sektöründe sunulan hizmetlere ve ürünlere dijital erişim sağlayabiliyor, kullanıcılar yer ve zaman kavramlarının yaratacağı engellere takılmadan istedikleri zaman ve internet bağlantısı olan her yerde istedikleri dijital kanallardan işlerini tamamlayabilme fırsatı buluyorlar.

Yeni düzenlemelerle dijital müşteri olmak

Covid-19 pandemisinin de etkisiyle peş peşe gelen düzenlemeler kurumların uzaktan müşteri edinmesine fırsat tanıdı. Haziran 2020 de başlayan yeni düzenlemeler sonrasında 2021 yılı dijital müşteri süreçlerinin kurgulanması açısından oldukça hareketli geçti. Önümüzdeki aylarda da bu değişimden kaynaklı hareketliliği görmeye devam edeceğiz. Zira dijital müşteri ediniminin sağladığı avantajlar kurumlar için çok önemli. Özellikle geleneksel süreçlerin sebep olduğu engellerin aksine, kurumların dijital araçları ile müşteri kabulu ile insan gerektiren iş yükleri azalıyor. Ayrıca kurumlar daha akıllıca yönetilen kolay süreçler geliştirerek yeni müşterinin hayatını kolaylaştırıyor, işlem süresini kısaltıyor.

Dijital dönüşüme uyum sağlayan kurumlar

Dijital müşteri kazanmak ve her işlemde doğrulamak sadece bir teknolojik yenilik değildir. Birçok teknolojinin (yapay zeka, biyometri / yüz tanıma, NFC, OCR ve güvenli video görüşme) birleşmesi ile oluşturulan güvenli bir süreç tasarımıdır.

Günümüz dijital müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenli hizmet talebi nedeniyle bu süreç kurumların dijital stratejilerinin önemli bir parçası, özel olarak geliştirilmiş bir müşteri deneyimi olmalıdır.

Uzaktan yeni dijital finansal müşteri edinme süreçleri sadece yasal gerekliliklere uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda kurumların verimliliği ve müşterilerin güvenliği için de dikkatle planlanmalıdır.

Özetle dijital dönüşüm, yatırım ve çaba gerektirir. Ancak doğru teknolojiler ve süreçlerle etkili bir şekilde yönetilirse değerli rekabet avantajları yaratır. Bu nedenle yeni dijital süreçlerle kartların yeniden dağıldığını, yeni iş modelleri ile dijital rekabetin henüz başladığını söylemek yanlış olmaz. Böyle bir dönemde finansal müşteriyi dijital olarak kazanmak ve güvenli dijital doğrulamalarla korumak yatırımların ve çabaların karşılığını kat kat geri döndürecektir.