Advertisement

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı.

100 günlük eylem planında ulaşım, enerji, ekonomi, sanayi, dış ticaret, şehircilik, dış politika,  savunma, eğitim, sağlık, teknoloji, turizm, gençlik ve spor ile tarım gibi birçok alandaki hedefler yer alıyor.

Kitapçık haline getirilen programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tarım ve ormancılık sektörünü yakından ilgilendiren 18 projenin özetini sizlerle paylaşalım:

1- Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile 710 milyon TL destek sağlanması,

2- 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, 41,5 milyon TL ilave gelir artışı ile 8 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon TL destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması,

3- Dört adet yeni içme suyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon metreküp temiz, kaliteli ve yeterli içme suyu sağlanması (Bütçe: 105.384.000 TL)

4- 39 bin 133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması,

5- Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi (Marmara derin deşarj sistemini tamamlanacak),

6- Odun üretiminin 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılarak yüzde 40 artış sağlanması ve 130 bin kişinin istihdam edilmesi,

7- 100 günde 100 bin hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması,

8- Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması,

9- Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin yüzde 200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması,

10- Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının yüzde 15 artırılması ve milli park sayısının 43'ten 44'e çıkarılması,

11- Sudan'da 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla "Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma"nın uygulamaya koyulması (Örnek çiftlik faaliyete geçerilecek),

12- Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB'lerin sayısının 6'dan 8'e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB'lerin sayısının ise 15'ten 17'ye çıkartılması,

13- Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni "Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları" ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 8 artırılması,

14- Uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin kurulması,

15- Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması,

16- Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması,

17- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması,

18- 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması,

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, kitapçıkta yer alan 18 madde dışında damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında ise tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren şu başlık bulunuyor: Modern toptancı hallerinin kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı bu şekilde.

Umarız tarım sektörünün yapısal sorunlarına da biran önce neşter vurulur.

Aksi takdirde kronik hale gelen bu problemler hem üretici hem de tüketici tarafında daha büyük sıkıntı ve sorunlara gebe görünüyor.

İzleyip, hep birlikte göreceğiz.

İrfan Donat

Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com