Advertisement

Bu hafta ekranlarda yaptığımız bir programda atık geri dönüşünde yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO genel Sekreteri Mete İmer’i ağırladık.

Vermiş olduğu rakamlara baktığımızda, atık geri dönüşümün ekonomiye ilişkin ne kadar fayda getirdiğini görebiliriz. Belediyelerde bu konuda aktivitelerini artırmış durumdalar. 2008 senesinde ambalaj atığı planı hazırlayan belediye sayısı 45 iken, 2019 yılında 588’e çıkmış. Ancak sadece plan hazırlamak yeterli değil. Bu planı uygulamaya koymak gerekiyor.

Türkiye’de ambalaj geri dönüşüm oranı yüzde 48, aslında bu oran artırılabilir ama burada herkese görev düşüyor.

ÇEVKO genel sekreteri atık geri dönüştürmenin bir zincir olduğunu söyledi. İşletmeler, üreticiler, tüketiciler, belediyeler, atık ayrıştırma tesisleri, katı atık depolama, geri dönüşüm tesisleri bu zincirin halkaları. Halkalardan birinin işini yapmaması, verimlilik ve sürdürebilirliği engelliyor.

Bir de bu işin iklim değişikliği boyutu var. Dünya nüfusu artıyor, kaynaklar da sonsuz değil. Dolayısıyla kıt kaynakların kullanımında atık geri dönüşümü ayrı bir önem kazanıyor.

Şöyle bir soru sormak istiyorum acaba kaç kişi ya da kaç aile çöpleri çöplerini ayrıştırıyor?

Hadi diyelim bunları ayrıştırdık, bununla ilgili belediyelerin üzerine de görevler düşüyor. Belediyeler tarafından yapılan atık yönetim planlarının devreye alınması gerekiyor. O bölgenin sosyo- ekonomik durumu, nüfusu, atık çeşitliliği ve miktarı da göz önüne alınarak, toplama, ayırma tesisleri yoluyla geri kazandırılması gibi.

Yazının başında da belirttiğim gibi, Türkiye’nin geri dönüşüm oranı yüzde 48. Bu oranı nasıl artırabiliriz? Bunun için sadece plan yetmiyor, uygulama da gerek.

Peki ekonomiye ne kadarlık katkı veriyor? Dünyanın tamamında geri dönüşümden 200 milyar dolar bir tasarruf sağlanıyor Türkiye’de ise bu rakam 5 milyar dolar.

Bu oranın artırılmasının, hem cari açık üzerindeki etkisini hem de çevremiz üzerindeki etkisini düşünecek olursak, atık yönetiminin ve geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor

Bize düşen görev, çöp olarak ortaya çıkan atıkları ayrıştırmak… Belediyelerin ise ayrıştırılmış çöplerin atılabileceğimiz düzenlemeleri hemen hayata geçirmeleri…

Peki evlerde geri dönüştürülecek malzemeler neler? Pil, plastik, kağıt, cam, yazıcı tonerleri, atık yağlar, metaller bunlardan birkaçı. Hadi çöpleri ekonomiye kazandıralım…