Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporunun (World Economic Outlook) güncellenmiş halini açıkladı. Raporun özeti şu: Euro Bölgesi'nin sorunları küresel ekonomiyi derinden etkiliyor. Ekonomik büyüme dünyanın her yerinde düşüyor. Gelişmiş ekonomiler büyüme sorunu çekerken, gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümeden fedakârlığı asgaride tutabilmek için enflasyon sorunuyla boğuşmaya devam edecekler. Genel görünüm geçen yılın eylül ayında yapılan tahminlere göre daha kötü.
Küresel talep büyümesi doğal olarak düşüyor. Ekonomik büyümesi ihracata dayalı ülkeler (çoğunlukla Asya ekonomileri ve Almanya) büyümeden fedakârlık etmek zorunda kalacaklar. Cari işlemler fazlası düşecek.

HERKES İÇİN SORUN, BÜYÜME
Avrupa, küresel ekonomi hakkındaki genel kötümserliğin merkezinde. Euro Bölgesi ekonomilerinin 2012 yılında reel olarak ortalama yüzde 0.5 küçüleceği tahmin ediliyor. Ekonomik küçülmenin tamamı "borç sorunu" içindeki ülkelerden geliyor. İtalya'nın yüzde 2.2, İspanya'nın yüzde 1.7 küçüleceği tahmin edilirken, Yunanistan ve Portekiz'in küçülmeleri daha derin olacak. Euro bölgesi içindeki ticaretin daralmasının da katkısıyla Almanya'nın dahi 2012 yılında ancak 0.3 büyüyebileceği tahmin ediliyor.
Gelişmiş ekonomilerde ortalama büyümenin yüzde 1.2 olacağı hesaplanırken, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin yüzde 5.4 olacağı bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki alışılmış yüzde 7'yi aşan büyüme performansından sonra bu tahmin oldukça kötümser. Asya ekonomileri göreli olarak en hızlı büyüyen ülkeler. Çin yüzde 8.2, Hindistan yüzde 7 büyürken, diğerleri yüzde 5'in biraz üzerinde büyüyecekler. Gelişmekte olan ülkeler arasında büyüme sorunu beklenen bölge bizim de içinde olduğumuz Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri. Bu bölgedeki büyümenin bu yıl yüzde 1.1 olacağı tahmin ediliyor. Latin Amerika'daki büyüme yüzde 3.6 civarında.
2009 yılında küresel krizin derinleşmesinden bu yana Euro Bölgesi'ndeki sorunların bulaşıcı etkisinin en fazla bu yıl hissedileceği tahmin ediliyor. Karamsarlık da buradan kaynaklanıyor.
Küresel kriz sonrasında yüzde 9'un üzerinde büyüyen Çin ile yüzde 8'in üzerinde büyüyen Hindistan gibi ülkelerdeki göreli olarak daha düşük büyüme 2012 yılında ekonomi politikalarının gevşetileceği beklentisini yaratıyor. Dolayısıyla, gelişmekte olan ülkelerde zaten yüksek olan enflasyonun 2012 yılında da yüksek kalacağı tahmin ediliyor. 2012 yılında gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon yüzde 1.6 beklenirken, gelişmekte olan ülkelere yönelik beklenti yüzde 6'nın üzerinde.

EN KARAMSAR RAPOR
Kısacası, gelişmiş ülkeler ekonomik büyüme sorunu çekerken, gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümedeki göreli yavaşlamayı asgaride tutabilmek için enflasyonla mücadele etmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Rapor, enflasyonu pek sorun gibi görmüyor izlenimi veriyor. Genişleme yeri olan ülkelerde maliye politikalarının gevşetilebileceğini, borç sorunu içindeki ülkelerde ise mali toparlanmanın şart olduğunu vurguluyor.
Gelişmiş ülkeler açısından bankacılık kesiminin, kredilerini kısıp küçülme eğilimlerini tersine çevirmeye yönelik olarak ek sermayeye ihtiyaç duydukları dile getiriliyor. Aşağı yönde risklerin arttığından hareketle, acil önlemlerin devreye sokulması öneriliyor. Bu raporun son dönemlerde IMF tarafından kamuoyuyla paylaşılan en karamsar raporlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.