Advertisement

İmalat sanayii üretimindeki artışın hızlandığı yönünde nisan ayı verilerinden alınan izlenim mayıs ayı verileriyle daha da güçlendi. Bir önceki yılın aynı aylarına göre, nisan ayında yüzde 1.5 artan imalat sanayii üretimi mayıs ayında yüzde 5.8 arttı. İlk üç ay ile karşılaştırıldığında yılın ikinci üç aylık döneminin ilk iki ayında sanayi üretimindeki ortalama artışın daha hızlı olduğu görülüyor.
Nisan ayında ödemeler dengesi finansmanının rahatladığını gözlemiştik. Büyük bir olasılıkla mayıs ayında dış finansman daha da rahatladı. Çeşitli veriler ekonomik büyümenin yeniden hızlanma sürecinde olduğunu, büyümenin yılın ilk üç ayında dip yaptığını gösteriyor. Ekonomik büyümenin yılın üçüncü üç ayında da hızlanmaya devam ettiğini görebiliriz. Sonbahar aylarından sonra ekonomik konjonktürün ne yöne gideceğini yurtdışından kaynaklanan belirsizliklerle şimdiden kestirmek zor.

İÇ TALEP TOPARLANIYOR
Geçen yılın aynı dönemine göre, imalat sanayii üretimi bu yılın nisan ve mayıs aylarında ortalama yüzde 3.7 arttı. Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre imalat sanayii üretimindeki artış 1.8 olmuştu. Haziran ayı verileriyle beraber yılın ikinci üç ayındaki artışın yüzde 4'ü aşması şaşırtıcı olmayacak.

Üretimdeki hızlanmanın en net göründüğü alanlar ara malları, yatırım malları ve dayanıksız tüketim malları üretimi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yılın ilk üç ayında yüzde 1.8 artan yatırım malları üretimi, nisan ve mayıs aylarında ortalama yüzde 5.6 arttı. Aynı şekilde, ara malları üretimi yılın ilk üç ayında yüzde 1.5 artarken, nisan ve mayıs aylarında ortalama artış yüzde 4 oldu. Dayanıksız tüketim malları üretimindeki artış da yüzde 2.7'den yüzde 4.2'ye geldi. İç talep toparlanma eğiliminde.
Dayanıklı tüketim malları ile enerji üretiminde artış ilk üç aya göre nisan ve mayıs aylarında yavaşladı.

DAHA YÜKSEK BÜYÜME
Sanayi üretimindeki hızlanma takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış üretim endekslerinden de görülüyor. İmalat sanayii üretimi yılın ilk üç ayında bir önceki üç aya göre yüzde 1.4 azalmıştı. Nisan ve mayıs aylarında ise, yılın ilk üç ayına göre, imalat sanayii üretimindeki artış ortalama yüzde 3 oldu. Grafikten de görüldüğü gibi, mayıs ayı itibarıyla takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi üretimi tarihinin en yüksek değerini aldı.
Ara malları ile tüketim malları üretiminde son aylarda hızlanan artışlar ithalat verileriyle de tutarlı. Tüketim malları ithalatındaki düşüş son aylarda yavaşlarken, ara malları ithalatındaki artış son aylarda hızlandı. Yılın ikinci üç aylık döneminde, ilk üç aya göre, iç talepte bir canlanma görülüyor. Dolayısıyla, çok büyük bir olasılıkla ekonomik büyüme de, ilk üç aya göre, ikinci üç ayda daha yüksek oldu.