Advertisement

IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun yıllık toplantıları bu yıl Tokyo'da yapılıyor. Yüz seksen küsur üye ülkenin Maliye (Ekonomi) bakanları ve merkez bankası başkanları bir araya gelip küresel ekonomi konusundaki görüş ve kaygılarını dile getirecekler. Ama, asıl gündemi belirleyecek olan bu kurumların idare meclislerinde oturan yirmi dört ülkenin maliye (ekonomi) bakanlarının yapacağı toplantılar.
Acil ve orta dönemli gündem biliniyor. Acil gündem Euro Krizi'nin çözümüne yönelik atılabilecek adımlar. Yunanistan'a mali desteğin devam edip etmeyeceği, edecekse hangi şartlarda desteğin devam edeceği kapalı kapılar arkasında tartışılacak. İspanya'nın mali destek talep edip etmeyeceği tartışılacak. İspanya, mali destek talep etmesi için ikna edilmeye çalışılacak. Bu alanda Amerika önemli bir rol oynayabilir. İspanya'nın bu konuda hâlâ düşünüyor olması toplantıların sonucunu görmek istemesinden de kaynaklanıyor.

BÜYÜME VE FİNANSAL MİMARİ
IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarına paralel Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) de yıllık toplantıları yapılıyor. IIF'nin üyeleri çeşitli ülkelerdeki bankalar. Seçilmiş bankacılar, akademisyenler, teknokratlar ve siyasetçiler bu toplantılarda konuşma yapıyorlar, tebliğ sunuyorlar. Küresel ekonominin nereye gittiği konusunda çeşitli çevrelerin görüşlerini öğrenme olanağı oluyor.
Başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomiyi yakından izleyen tüm uluslararası kuruluşlar küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağıya çekiyorlar. Birkaç yıl önce de benzer güncellemeler yapılıyordu. Güncellemenin nedeni gelişmiş ülkelerin önceki tahminlere göre daha yavaş büyümeleri, hatta resesyona girmeleriydi. Bu kez, aşağı yöndeki güncelleme, gelişmiş ülkelerdeki durumun biraz daha kötüleşmesi, ama asıl olarak gelişmekte olan ülkelerin önceki tahminlere göre daha yavaş büyümelerinden kaynaklanıyor.
IIF toplantılarında tartışılacak önemli konulardan biri hiç kuşkusuz küresel büyüme sorunları olacak. Aynı önemde bir başka konu Yunanistan ve İspanya'nın durumları. Bankacıları ilgilendiren üçüncü en önemli konu finansal sistemin küresel düzeyde yeniden yapılandırılması (finansal mimari) çerçevesinde gözetim ve denetim sisteminde yapılması planlanan değişiklikler ve bunların sisteme olası etkileri. Bu alanda IIF toplantıları, bankacılar ile finansal sistemi gözetleyen ve düzenleyen kurumların yetkilileriyle görüş alışverişi yapıldığı önemli bir platform niteliğinde.

ASYA EKONOMİLERİ
Toplantıların Tokyo'da olması nedeniyle Asya ekonomilerine özel bir önem verilecek. Toplantılar Tokyo'da olmasa dahi Asya ekonomilerindeki gelişmeleri masaya yatırmanın zaten tam zamanı. Çeşitli uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini düşürmelerinin en önemli nedeni başta Çin olmak üzere Asya ekonomilerinin beklentilerin çok altında bir büyüme eğilimi göstermeleri.
Asıl masaya yatırılması gereken ülkelerin başında Japonya geliyor. Japonya'ya maliye bakanı dayanmıyor. Yirmi yıldır Japon ekonomisi debelenip duruyor. Bazılarına göre, Japonya yirmi yıldır ekonomik kriz içinde.
Pazar gününden başlayarak uluslararası platformda tartışılan konuları değerlendirmeye çalışacağım.