Advertisement

Aralık ayı döneminde (kasım-aralık-ocak) işsizlik oranı yeniden çift hanelere tırmanıp yüzde 10.1 oldu. İşsizlik oranındaki zıplamanın bir nedeni mevsimseldi. Kış aylarında işsizlik oranının yükselmesi normal. Bir diğer neden, işgücüne katılımın mevsimsel eğilimlerin dışında artmasıydı. Ekonomik büyümenin yavaşlaması az da olsa yeni istihdamı sınırladı.
İstihdam ile ekonomik büyüme ilişkisi son dönemde o denli güçlü değil. 2008 yılı öncesi de benzer bir tabloyla karşı karşıyaydık, ama ters yönde. 2002-2008 yılları arasındaki yüksek ekonomik büyüme döneminde istihdam artışı o denli yüksek olmamıştı. O nedenle bu dönemdeki büyüme "istihdam dostu olmayan büyüme" olarak nitelendirilmişti. 20102011 yıllarındaki yüksek büyüme ise tam tersi "istihdam dostu bir büyüme" niteliğindeydi. Son dönemde daralan ekonomik büyüme ise istihdam üzerine o denli olumsuz etki yapmadı.

YÜKSEK BÜYÜME DÖNEMİ
Aylık verilerden üç aylık ortalamaları aldığımızda, 2012 yılının son üç ayında işsizlik oranının yüzde 9.5 olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9.3 olmuştu. Yani, yılın son üç ayları itibarıyla işsizlik oranında çok az bir artış söz konusu.
İşsizlik oranındaki artışın arkasında hızla artan işgücüne katılım ve aynı hızda artmayan, ama yine oldukça yüksek artan istihdam söz konusu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, geçen yılın son üç ayında işgücüne katılım yüzde 4.6 artarken, toplam istihdamdaki artış yüzde 4.3 oldu. 2012 yılında istihdamdaki en yüksek yıllık artış, yılın son üç ayında gerçekleşti. Kentlerde bu eğilim çok daha güçlü. Kentlerde toplam işgücüne katılım aynı dönemde yüzde 5.2 artarken, istihdamdaki artış yüzde 5 oldu.

Grafikte üç aylar itibarıyla 2010 yılının başından itibaren yıllık ekonomik büyüme ile aynı bazda kentlerdeki erkek ve kadın nüfusun istihdamındaki yüzde değişmeler veriliyor. Grafikte 2012 yılının son üç ayındaki yıllık büyümenin yüzde 2.5 olduğu varsayılıyor. Ekonomik büyümenin üç aylar itibarıyla yüzde 5'in üzerinde gerçekleştiği 2010 yılının başından 2011 yılının son üç ayına kadar (dönem ortalaması yüzde 8 civarında) kentlerdeki erkek nüfusun istihdamı ortalama yüzde 4'ün biraz üzerinde arttı. Kadın istihdamındaki artış ise ortalama yüzde 9 civarındaydı.

BÜYÜMENİN YAVAŞLADIĞI DÖNEM
2012 yılının başından itibaren ekonomik büyüme yüzde 5'in altına geldi (dönem ortalaması yüzde 2 civarında). Buna karşılık, kentlerdeki erkek istihdamı bu dönemde yüzde 3, kadın istihdamı ise yüzde 7'nin üzerinde artmaya devam etti. Ekonomik büyümedeki düşüşe göre istihdam artışındaki yavaşlama yok denecek kadar az denebilir. Özellikle kadın nüfusun istihdamındaki artış bu dönemde de dikkat çekiciydi.
Son dönemde işgücü verileri ekonomik büyümeden oldukça bağımsız bir istihdam artışının gerçekleştiğine işaret ediyor. Buna rağmen, işsizlik oranında kayda değer bir azalma yaşanmıyor. Çünkü, aynı dönemde işgücüne katılımda da oldukça güçlü artışlar yaşanıyor.