Advertisement

Mart döneminde (şubat-mart-nisan ayları ortalaması) Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 10.1 oldu. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 9.9 olmuştu. Geçen yıla göre işsizlik oranındaki artışın önemli bir bölümü işgücüne katılımın artmasından kaynaklanıyor. İki dönem arasında işgücüne katılan nüfus yüzde 5.1 artarken, istihdam edilen nüfustaki artış yüzde 4.9'da kaldı.
Üçer aylık dönemler itibarıyla baktığımızda, işsizlik oranının geçen yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 10.2'den bu yılın aynı döneminde yüzde 10.4'e yükseldiğini görüyoruz. Büyümenin düşmesi istihdam edilen nüfustaki artışı engelleyen bir etken. Aynı paralelde, işgücüne katılımın da hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Aslında geçen yılın ilk üç ayından bu yana istihdam edilen nüfustaki artış hızlanıyor. Yılın ilk üç ayı itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre, istihdam edilen nüfustaki artış yüzde 4.7 oldu. Buna karşılık, işgücündeki nüfustaki artış da bu dönemde hızlandı ve yılın ilk üç ayı itibarıyla yüzde 5 oldu. İşsiz olan nüfustaki artış da yüzde 7'i aştı.

Marjinal istihdam eğilimi (iki dönem arasında istihdam edilen nüfustaki değişimin çalışabilir yaştaki nüfustaki değişmeye bölümü) son dönemde istikrara kavuştu. Grafikte de görüldüğü gibi, on iki aylık ortalamalar bazında, bu yılın mart ayı itibarıyla kentlerde marjinal istihdam eğilimi hem erkek hem de kadın nüfusta yüzde 1 civarında. Yani, çalışabilir yaştaki nüfusun arttığı kadar insan istihdam ediliyor. Bu oran kadınlarda göreli olarak daha istikrarlı bir seyir izlerken, erkek nüfustaki marjinal istihdam eğilimi ekonomik konjonktüre göre dalgalanma gösterebiliyor.
Marjinal işgücüne katılım eğilimindeki (işgücüne katılan nüfustaki değişimin çalışabilir yaştaki nüfustaki değişmeye bölümü) gelişmeler ise çok farklı. On iki aylık ortalamalar bazında, 2012 yılı öncesinde kentlerde marjinal işgücüne katılım eğilimi hem erkeklerde hem kadınlarda yüzde 1'in üzerindeydi. Yani, çalışabilir yaştaki nüfusun artışından daha fazla kişi işgücüne katılma eğilimindeydi. Grafikte de görüldüğü gibi, bu oran 2011 yılının başından beri düşüyordu. 2012 yılının ağustos döneminde marjinal işgücüne katılma eğilimi erkeklerde yüzde 0.64'e, kadınlarda ise yüzde 0.82'ye kadar düştü. Çalışabilir nüfustaki artışın erkeklerde yüzde 64'ü, kadınlarda yüzde 82'si işgücüne katılma eğilimindeydi. Geçen yılın ağustos ayından itibaren bu oran hem kadınlarda hem de erkeklerde artma eğilimine girdi. Bu yılın mart ayı itibarıyla kentlerde işgücüne katılma eğilimi erkeklerde yüzde 1, kadınlarda yüzde 1.37 oldu.
İşgücüne katılım eğiliminin arttığı ve istihdam eğiliminin göreli olarak daha istikrarlı bir seyir izlediği dönemlerde işsizliğin ve işsizlik oranının artması normal. Çözüm istihdam eğilimini artırmak. Yüzde 3 gibi bir büyüme istihdam eğilimini artırmaya yetmiyor.