Advertisement

2013 yılında toplam istihdam rekor kırdı diye övünülecek bir durum yok. Son beş yıldır Türkiye ekonomisi ortalama yıllık yüzde 3.7 civarında büyüyor. İstihdam elbette artacak. Önemli olan istihdamın artış hızı. İstihdamın artış hızı 2013 yılında dramatik bir biçimde düştü.
Türkiye'de çalışabilir nüfus (1 5 yaş üstü nüfus) yılda ortalama bir milyon kişi civarında artıyor. İşgücündeki nüfus ise dalgalı bir seyir izliyor. 2010-2012 yılları arasındaki üç yılda ortalama yılda 864 bin kişi artan işgücündeki nüfus, 2013 yılında 932 bin kişi arttı. Ortalamanın üzerinde bir artış söz konusu. İşin bu tarafı şaşırtıcı değil.
2010-2013 yılları arasındaki üç yılda ortalama yıllık istihdam artışı 1.2 milyon kişi olmuştu. 2013 yılındaki istihdam artışı 703 bin kişide kaldı. Önceki üç yılda işgücündeki nüfustaki artışın oldukça üzerinde ekonomi istihdam yaratabiliyordu. 2013 yılında işgücündeki nüfus artışı kadar istihdam yaratılamadı.
Bu rakamlarla 2013 yılında istihdam rekor kırdı diye övünemeyiz. Aksine, ekonominin istihdam yaratma gücünün giderek azalmasından kaygı duymalıyız.

KENTLERDE İSTİHDAM
Kentlerdeki hane halkı verileri daha gerçekçi bir resim veriyor. 2010-2012 döneminde kentlerde işgücündeki artış yıllık 534 bin kişi olmuştu. 2013 yılında ise kentlerde işgücündeki artış 721 kişiye yükseldi. Artık daha fazla insan çalışmaya ve iş bulmaya çalışıyor. Buna karşılık, önceki üç yılda ortalama yılda 776 bin kişi artan kentlerdeki istihdam, 2013 yılında 569 bin kişi arttı.
Kısacası, 2010-2012 döneminde kentlerde artan işgücündeki nüfusun yüzde 145'i istihdam edilebilirken, 2013 yılında artan işgücünün ancak yüzde 79'u istihdam edilebildi.
Kentlerdeki kadın ve erkek nüfusun işgücüne katılım ve istihdam durumu daha da çarpıcı. Kentlerdeki erkek nüfusta 2010-2012 döneminde işgücüne katılımdaki artış yılda ortalama 240 bin kişi olmuştu. 2013 yılında kentlerdeki erkek nüfusun işgücüne katılımı 289 bin kişi oldu. Önceki üç yılda ortalama yılda 463 bin kişi artan kentlerdeki erkeklerin istihdamı, 2013 yılında yalnızca 250 bin kişi arttı. Önceki üç yılda işgücüne katılımdaki artışın neredeyse iki katı istidam artışı sağlanabilirken, 2013 yılında kentlerdeki erkeklerin işgücüne katılımındaki artıştan daha az istihdam artışı gerçekleşebildi. 2013 yılındaki bu verilerle erkeklerin işgücüne katılımını teşvik etmemiz zor. Aksine, kentlerdeki erkeklerin işgücüne katılmaları konusunda morallerini bozuyoruz.
Kentlerdeki kadınlarda durum daha farklı. 2010-2012 döneminde kadın nüfusun işgücüne katılımındaki artış yılda ortalama 293 bin kişi. Buna karşılık bu dönemde istihdamdaki artış yılda ortalama 314 bin kişi olmuş. Yani, işgücüne katılımdaki artışın yüzde 107'si kadar istihdam artışı gerçekleşmiş. 2013 yılında ise kentlerdeki kadın nüfusun işgücüne katılımı 432 bin kişi. Önceki üç yılın ortalamasının oldukça üzerinde. Geçen yıl kentlerdeki kadın nüfusun istihdamındaki artış ise 318 bin kişi olmuş. Yani, geçmişte kentlerdeki kadın nüfustaki işgücüne katılımdaki artış kadar istihdam artışı yaratabilirken, artık durum olumsuz yönde değişti.
SONUÇ: 2013 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesi son beş yılın ortalamasına yakınken, ekonominin istihdam yaratma gücü dramatik bir biçimde düştü. Dolayısıyla, 201 3 yılı istihdam açısından iyi bir yıl olmadı.