Advertisement

2010 yılı istihdam açısından 2000'li yılların en iyi yılı oldu. 2004 yılı ile 2008 yılı arasında Türkiye ekonomisi reel olarak toplam yüzde 22 büyüdü, ama bu dönemde yaratılan toplam istihdam ancak 1 milyon 562 bin kişi oldu. Buna karşılık, 2010 yılında ekonomi büyük bir olasılıkla yüzde 8 civarında büyürken, 2009 yılı ile 2010 yılı arasında yaratılan toplam istihdam 1 milyon 317 bin kişiye ulaştı.
İşsiz sayısında da benzer bir biçimde 2010 yılı sevindiriciydi. 20042008 döneminde bunca büyümeye rağmen, toplam işsiz sayısı 226 bin kişi artmıştı. 2010 yılında bir önceki yıla göre toplam işsiz sayısı ortalama 425 bin kişi azaldı.
Kısacası, 2010 yılı Türkiye ekonomisinin son on yılı içinde istihdam ve işsizlik açısından en iyi yılı oldu. İstihdam dostu bir büyüme gözlendi.

İSTİHDAM ARTIYOR AMA
İstihdam ve işsiz sayısı verilerinde kadın-erkek ayrımı yaptığımızda, görüntü daha da çarpıcı. 2004-2008 döneminde erkeklerin istihdamı 1 milyon 1 3 bin kişi artarken (toplam yüzde 6.9), aynı dönemde kadınların istihdamı 548 bin kişi artmış (yüzde 10.8). 2010 yılında ise bir önceki yıla göre erkeklerin istihdamı 764 bin kişi artarken (yüzde 5), kadınların istihdamındaki artış 554 bin kişi olmuş (yüzde 9.4). Kısacası, kadın istihdamındaki artış iki büyüme döneminde de erkeklerden daha hızlı olmuş.
2004-2008 döneminde erkeklerde işsizlerin sayısı 11 5 bin kişi artarken (yüzde 6.5), kadınlardaki işsiz sayısındaki artış 112 bin kişi (yüzde 18) olmuş.
2010 yılında ise, bir önceki yıla göre, erkeklerde işsiz sayısındaki düşüş 403 bin kişi (yüzde 16.2) olurken, kadınlardaki işsiz sayısındaki düşüş 20 bin kişide (yüzde 2) kalmış.
Yani, erkeklerle karşılaştırıldığında, 2004-2008 döneminde kadınlardaki işsiz sayısındaki artma daha hızlı olurken, 2010 yılında kadınlardaki işsiz sayısındaki azalma çok daha yavaş olmuş. Kadınların istihdamı hızlı artıyor, buna karşılık kadınlardaki işsiz sayısında kayda değer bir düzelme görülmüyor. Çünkü, kadınların işgücüne katılımları hızlanarak artıyor. 20042008 döneminde erkeklerde işgücüne katılım yılda ortalama yüzde 1.7 artarken, kadınların işgücüne katılımı yüzde 2.8 armış. 2010 yılında ise, bir önceki yıla göre, erkeklerde işgücüne katılım yüzde 2 artarken, kadınların işgücüne katılımı yüzde 7.8 artış göstermiş. Kısacası, daha fazla kadın çalışmak istiyor, kadın istihdamı ciddi boyutlarda arttığı halde, kadın işsiz sayısında kayda değer bir azalma gerçekleştirilemiyor.

İSSİZLİK ORANI HÂLÂ YÜKSEK
2010 yılı istihdam ve işsizlik açısından iyi bir yıldı, ama 2009 yılında yaşanan ekonomik küçülmenin olumsuz etkileri ile nüfus artışı ve işgücüne katılımdaki artışların etkileri tam olarak silinebilmiş değil. Toplam istihdam 2008 yılından 2010 yılına kadar 1 milyon 400 bin kişi arttı. Buna karşılık, aynı dönemde işsiz sayısı da 435 bin kişi arttı. Bu dönemde erkeklerin istihdamı 570 bin kişi artarken, kadınların istihdamı 830 bin kişi arttı. İşsiz sayısı ise erkeklerde 210 bin kişi artarken, kadınlarda 225 bin kişi arttı.
Küresel krizin etkisiyle 2009 yılında küçülen Türkiye ekonomisinde istihdam açısından bir tortu kaldı. İstihdam dostu bir büyümeye rağmen, şimdi tüm kategorilerde işsizlik oranı kriz öncesine göre daha yüksek. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde istihdam dostu büyüme eğilimini devam ettirmek zorundayız.