Advertisement

Şubat döneminde işsizlik oranı yüzde 11.5 oldu. Mutlak olarak işsizlik oranı yüksek. Kriz öncesinde yüzde 8.8'e kadar düşen işsizlik oranı çift haneli düzeylerde takılmış durumda. Halbuki, yalnızca son iki yılda 1.8 milyon yeni istihdam yaratıldı. Kriz sonrası ekonomik büyüme istihdam yarattı, ama işgücüne katılımdaki artışa yetişemedi.
2004-2008 yılları arasında ortalama 1 milyon 560 bin istihdam yaratılmıştı. O tarihler arasında ekonomi reel olarak toplam yüzde 22 büyümüştü. Halbuki, yalnızca geçen yılın şubat ayından bu yılın şubat ayına gözlenen istihdam artışının on iki aylık ortalaması 1 milyon 330 bin kişi oldu. Bu açıdan baktığımızda, son dönemde yaşanan ekonomik büyüme geçmişe göre çok daha fazla istihdam dostu oldu.
Aydan aya bir önceki yılın aynı ayına göre istihdamdaki artış artarak devam ediyor. Geçen yılın ekim ve kasım aylarında bir önceki yılın aynı aylarına göre istihdam artışı 950 bin kişi civarındaydı. Bu artış kasım ayında 1.1 milyon, aralık ayında 1.2 milyon, bu yılın ocak ayında 1.3 milyon olurken, şubat ayında 1.5 milyonu geçti.
İstihdam artışındaki hızlanmanın önemli bir bölümü kırsal kesimden kaynaklanıyor. Kentlerdeki istihdam geçen yılın eylül-ekim aylarına göre hızlandı, ama 700-800 bin kişi civarında istikrara kavuştu. Buna karşılık, kırsal kesimdeki istihdam 300 binden 700 binlere fırladı.

KADINLARDA İŞSİZLİK DERİNLEŞİYOR
Grafikte 2008 yılı başından bu yana kentlerde toplam erkek ve kadın istihdamının aylar itibarıyla on iki aylık ortalamaları veriliyor. Bu dönemde kentlerdeki toplam istihdam 1 milyon 25 bin kişi artarken, erkeklerin istihdamı 360 bin kişi, kadınların istihdamı ise 665 bin kişi artıyor. Toplam istihdamın dörtte üçünün erkeklerden oluştuğu göz önüne alınırsa, kadın istihdamındaki artışın ne denli dikkate değer olduğu daha iyi anlaşılır.
2009 yılının ilk üç ayından sonra Türkiye ekonomisi toparlanmaya başlamıştı. Bugün istihdamda gelinen noktayı 2009 yılının mart ayı ile karşılaştırdığımızda da, son iki yılki ekonomik büyümenin kadınlara daha çok yaradığını gözlüyoruz. Bu dönemde kentlerdeki toplam istihdam on iki aylık ortalamalar bazında 851 bin kişi artarken, erkek istihdamı yalnızca 391 bin kişi arttı. Kadın istihdamındaki artış ise 460 bin kişiye ulaştı.
Kadınlardaki dikkat çekici istihdam artışına rağmen, kentlerdeki kadınlardaki işsizlik oranı şubat ayında yüzde 18.3 oldu. Bu oran 2008 yılı başında yüzde 16.1, 2009 yılı başında yüzde 17.4 civarındaydı. Kısacası, kadınlarda işsizlik sorunu daha da derinleşiyor. Çünkü, işgücüne katılan kadın sayısı kadınların istihdamındaki artışından daha hızlı artıyor. Kadınların pazar için üretime giderek daha fazla talip olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlanmalı.
İstihdam verilerindeki olumlu gelişmelerden biri genç nüfustaki işsizlik oranının düşüyor olması. Kriz döneminde yüzde 25'i geçen genç nüfustaki işsizlik oranı şubat ayı itibarıyla yüzde 20.6'ya geriledi. Bu oran hâlâ çok yüksek. Ama, eğilim doğru yönde.