Advertisement

2008 yılının nisan döneminde (mart-nisan-mayıs ayları ortalaması) işsizlik oranında Türkiye ortalaması yüzde 9.9 idi. Bu yılın aynı döneminde de işsizlik oranı çift haneli rakamlardan yüzde 9.9'a geriledi. Türkiye genelinde ortalama işsizlik oranında kriz öncesine geri döndük. Bundan sonra işsizlik oranında kriz öncesinden de daha iyi duruma geleceğimiz anlaşılıyor.
Üç ay önce nisan döneminde erkeklerdeki işsizlik oranı yüzde 9.8 idi, bu yıl aynı dönemde yüzde 9.5 oldu. Kadınlardaki işsizlik oranı üç yıl önce yüzde 10.3 idi, bu yıl 10.8 oldu. Kadınların işgücüne katılımının hızlanması işsizlik oranındaki iyileşmeyi engelledi.
Kentlerde 2008 yılının nisan döneminde işsizlik oranı 11.8 idi, bu yıl 11.9 oldu. Kentlerdeki erkeklerde işsizlik oranı üç yıl önceye göre 10.8'den 10.4'e düşerken, kentlerdeki kadınlarda işsizlik oranı yüzde 15.6'dan yüzde 16'ya çıktı.

KADINLARDA İSTİHDAM ARTIŞI DAHA HIZLI OLMALI
Erkeklerdeki işsizlik oranında kriz öncesine göre bir gerileme varken, kadınlardaki işsizlik oranında benzer bir gelişme yok. Nedeni son yıllarda kadınların işgücüne katılımının oldukça hızlı olması. 2009-2011 yılları arasında ekonomik büyüme 2002-2008 yılları arasındaki ekonomik büyüme dönemine göre çok daha istihdam dostu olduğu halde, kadınların istihdamındaki artış kadınların işgücüne katılımındaki artışın gerisinde kaldı.
Üç yıl önce kadınların işgücüne katılım oranının Türkiye ortalaması yüzde 24.5 civarındaydı. Bu yılın nisan döneminde bu oran yüzde 29 oldu. Kentlerde kadınların işgücüne katılım oranı üç yıl evvel yüzde 20.4 iken, şimdi yüzde 25'e geldi. Gelişmeler küçümsenecek boyutlarda değil. Nisan dönemlerini karşılaştırırsak, üç yıl öncesine göre, şimdi kentlerde 1 milyon 320 bin daha fazla kadın iş bulmuş durumda. Bu dönemde kadınlardaki işsiz sayısı 220 bin kişi artmış. İşsizlik oranı daha yüksek olmuş.
Önümüzdeki dönemde, kadın nüfusta işgücüne katılımın artmasıyla, Türkiye kadın istihdamına daha fazla önem vermek durumunda.

İŞSİZLİK DAHA DA DÜŞECEK
Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos ayına kadar düşmeye devam edecek. Yaz ayları sonunda işsizliğin yüzde 8'lere düştüğünü gözleyebiliriz. Mevsimsel nedenlerle sonbahar aylarıyla birlikte işsizlik oranında bir çıkış yaşanacaktır. Ama, yıl sonuna gelindiğinde, ekonomik büyümede radikal bir kırılma yaşanmadığı takdirde, işsizlik oranının yeniden çift haneli olma olasılığı artık çok düşük görünüyor.
Ortalama işsizlik oranı bundan böyle tek hanelerde kalsa da, kadınlardaki işsizlik oranını düşürmek o denli kolay değil. Bir yandan kadın nüfusunun işgücüne katılımının artması olumlu bir gelişme. Ama, diğer yandan, çalışmak isteyen kadın nüfusun arttığı hızda kadınlara istihdam yaratamamak sorun yaratıyor.