Advertisement

Mayıs dönemi işgücü anketlerine göre, işsizlik oranı Türkiye genelinde yüzde 9.4'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.9, kadınlarda ise yüzde 10.8 oldu. Bu oranlarla işsizlik oranında erkeklerde 2007 yılı, kadınlarda 2008 yılı ortalarındaki düzeylere geri dönmüş olduk.
Son dönemde işsizlik oranındaki iyileşmenin önemli bir bölümü kırsal alandaki nüfustan kaynaklanıyor. Kentlerde işsizlik oranı yüzde 11.6 civarında. İşsizlik oranı kentlerdeki erkek nüfusta yüzde 9.9 olurken, kadınlarda yüzde 16.1 oldu. Kent nüfusunda işsizlik oranındaki iyileşme daha sınırlı oldu. Kırsal kesimde ortalama işsizlik oranı yüzde 5.4 civarında. Erkeklerde bu oran yüzde 7.5, kadınlarda yüzde 3 kadar. Kırsal kesimde çalışanların ne kadarının pazara üretim yaparak istihdam edildiği çok açık değil. Dolayısıyla, kent ve kırsal kesimin işgücü istatistikleri karşılaştırılabilir olmayabilir.
İşsizlik oranında benzer iyileşmeler tarım dışı nüfusta da görünüyor. Tarım dışı işsizlik oranı mayıs döneminde yüzde 12'ye düştü. Son aylarda bu kesimdeki işsiz sayısında bir artış gözleniyor. Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 17.5 oldu.

HIZLANAN BÜYÜME VE İSTİHDAM
Genel eğilimleri daha iyi görebilmek için tek bir ayılık veriyi bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmak yerine yıllık ortalamaları karşılaştırmak daha iyi olabiliyor. Son on iki ayda Türkiye genelinde ortalama işsizlik oranı yüzde 10.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 10.4, kadınlarda yüzde 12.2 kadardı. Ketlerde ortalama işsizlik oranı yüzde 13.2 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 11.6, kadınlarda 17.7 oldu.
Son on iki aylık ortalamaları bir önceki on iki aylık ortalamalarla karşılaştırdığımızda ilginç eğilimler gözleniyor. 2010 yılının ortalarında reel ekonomik büyüme yıllık yüzde 5.5 civarındaydı. Buna karşılık, 2011 yılı ortalarına geldiğimizde yıllık reel ekonomik büyüme yüzde 8 civarına geldi. Artan büyüme hızı istihdamı da artırdı.
2010 yılının mayıs ayı döneminde on iki aylık ortalama istihdam bir önceki on iki aylık ortalamalara göre 841 bin kişi artarken, artış aynı bazda bu yıl 1 milyon 280 bin kişiye yaklaştı. Geçen yıl erkek nüfusundaki istihdam 332 bin kişi artarken, kadın nüfusundaki istihdam 509 bin kişi artmıştı. Geçen yıl kadın istihdamındaki artış erkeklere göre çok hızlıydı. Bu yıl bu eğilim ters çevrildi. Bu yıl erkek nüfusundaki artış 806 bin kişiye ulaşırken, kadın nüfusundaki istihdam artışı 473 bin kişide kaldı. Yüksek büyüme kadınlara erkekler kadar yaramıyor diyebilir miyiz?

HIZLANAN BÜYÜME VE KADIN
Büyüme hızlandıkça işgücüne katılımdaki artış yavaşlıyor. Geçen yıl işgücüne katılımdaki artış 1 milyon 62 bin kişi olurken, bu yıl 803 bin kişi oldu. İşgücüne katılımdaki artış erkeklerde 434 bin kişiden 387 bin kişiye geriledi. Kadınlarda bu sayı 628 binden 416 bin kişiye geriledi. Gerileme kadın nüfusta daha sert.
İstihdamın artması ve işgücüne katılımdaki artışın düşmesi işsiz sayısında da gerilemeye neden oldu. 2010 yılında işsiz sayısında 221 kişilik bir artış söz konusuydu. Bu yıl işsiz sayısı 476 bin kişi düştü. Erkeklerde işsiz sayısı geçen yıl 102 bin kişi artmıştı. Bu yıl işsiz erkek sayısı 418 bin kişi düştü. 2010 yılında 119 bin kişi artan kadın nüfustaki işsizler bu yıl 58 bin kişi düştü.
Nereden bakarsanız bakın, kadınlar kriz ve krizden hemen sonra erkeklere göre istihdamda daha iyi bir performans gösteriyorlardı. Ekonomik büyüme hızlandıkça, kadın istihdamındaki artış erkeklere göre çok yavaşladı.