Advertisement

Avrupa bonosu çıkarılsın ya da çıkarılmasın, bugün Euro Bölgesi'nde gözlenen ekonomik dengelerin uzun süre sürdürülebilmesi mümkün görünmüyor. Enflasyona ihtiyacı olan ülkelerin birçoğunun enflasyonu Euro Bölgesi ortalamasının altında. Bu ülkelerde faizler ise çok yüksek. Büyüme ya eksi ya da ortalamanın oldukça altında.
Tabloda temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyon ve temmuz ayındaki ortalama uzun vadeli devlet tahvilleri faizleri veriliyor. Gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi, 2010 yılının tümü için, 2011 yılının ikinci üç ayının bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmesi veriliyor. Rakamlar çarpıcı.

SAVUNUCULAR VE MUHALİFLER
Avrupa bonosunun çıkarılmasını isteyen grup (savunucular) İspanya, İtalya, Portekiz, İrlanda ve Yunanistan. İspanya ve Portekiz dışında bu ülkelerde enflasyon Euro Bölgesi ortalamasının altında. Ama bütün bu ülkelerde uzun dönemli devlet tahvilleri faizleri Euro ortalamasının oldukça üzerinde. Bu ülkeler bütçe açıklarını finanse etmek ve devlet borçlarını çevirebilmek için çok ciddi boyutlarda reel faiz ödemek durumundalar.
Savunucuların tümünde ekonomik büyüme Euro Bölgesi ortalamasının altında. İspanya hariç, tüm bu ülkelerde ekonomik büyüme düşüyor. Portekiz ve Yunanistan ekonomilerinde küçülme söz konusu.
Avrupa bonosu muhalifleri (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya) kıtanın kuzeyindeler. Fransa hariç, tüm bu ülkelerde enflasyon Euro Bölgesi ortalamasının üzerinde. Buna karşılık, muhaliflerin tümünde faizler Bölge'nin en düşük düzeylerinde. Yani, göreli olarak çok düşük, hatta negatif reel faiz ödüyorlar. Bazılarında düşme eğiliminde olsa da, ekonomik büyümeleri de Euro Bölgesi ortalamasının üzerinde.
Bütün bu ülkeler aynı parayı kullanıyorlar. Diğer paralara karşı Euro'nun fiyatı tüm bu ülkeler için aynı. Ama enflasyon, faiz ve büyüme alanlarında birbirlerinden çok farklı bir dengede yaşıyorlar. Savunucular enflasyon yaratamıyorlar. Borçlarını ve açıklarını finanse etmek için borçlanmada zorlanıyorlar, büyüyemiyorlar. Muhalifler ise daha yüksek enflasyona razı olmak durumunda kalıyorlar. Onların da ekonomileri yavaşlama eğiliminde.
Tablodaki veriler şuna işaret ediyor: Bu durum fazla sürmez; ya muhalifler savunucuları himayeleri altına alıp Avrupa bonosu yoluyla bu ülkelerin faizlerinin düşmesini sağlayacaklar ya da bazıları ile yollarını ayıracaklar.