Advertisement

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ‘sürdürülebilir bir dünya’ için dijitalleşme temelli projesini hayata geçiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede tasarrufun ön plana alındığı proje ile elektronik olarak E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlemek mümkün hâle geliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSB Başkanı Atilla Benli “Projemiz sayesinde yıllık kâğıt tasarrufu yaklaşık 155 milyon adet; kâğıt basım, dağıtım ve diğer maliyetlere ilişkin maddi tasarruf yaklaşık 50 milyon TL ve işgücü-zaman maliyeti tasarrufu ise 741 bin 916 saat olacak” dedi.

Projenin sürdürülebilirlik adına atılan çok büyük bir adım olduğunun altını çizen Benli şöyle konuştu: “Sigorta sektörü olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerimize düşeni yapıyor, Paris İklim Anlaşması ve ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için devletimize tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu bağlamda, tasarruf ve sürdürülebilirliğe somut katkıları olacak E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi’ni mümkün kılan projemiz sektörümüzün yüz akı olacak.”

‘TSB olarak, kullanıcı ve çevre dostu dijital dünyaya öncülük ediyoruz’

Benli sözlerine şöyle devam etti: “Birlik olarak varoluş nedenlerimiz arasında ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek ve ürünlerimizin kullanımlarını yaygınlaştırmak yer alıyor. Çalışmalarımızı bu amaçlarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şimdi E-Sigorta poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi projemiz ile bu hedeflere ulaşmak için çok büyük bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı, E-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Taslağı’nı yayınlayarak görüşleri topladı. E-Komisyon Gider Belgesi Teknik Kılavuzu Taslağı’nın da çok kısa bir süre içinde yayınlanmasını bekliyoruz.”
Hızla gelişen teknoloji ile birlikte özellikle finans sektörünü dönüşüme zorlayan bir dijital dünyanın karşımıza çıktığnı vurgulayan Benli, “Finans sektörünün en büyük bileşenlerinden biri olarak kendimizi kullanıcı ve çevre dostu dijital dünyanın zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan imkânlarından mahrum bırakmamız düşünülemez. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’mizle birlikte yürüttüğümüz E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi projemizin çıkış noktası da bu anlayış oldu” diye konuştu. Poliçe ve komisyon gider belgeleri fatura niteliği taşıdıkları için elektronik ortamda düzenlenmelerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuat değişikliğiyle imkân tanınması ve buna ilişkin teknik kılavuzların da yayınlanması gerektiğini kaydeden Benli, “Bu değişiklik yapıldı ve E-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Taslağı yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son derece kıymetli bu hamlesiyle önce poliçeler ve çok yakın zamanda da komisyon gider belgeleri elektronik ortamda oluşturularak saklanabilecek” dedi.