Advertisement

Tarımda zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilecek insansız hava araçları (İHA), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, İHA'lar ile bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, zirai mücadelede kullanılabilmesi için ruhsatlandırılması işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan İHA sistemlerinin uçuş izinleri noktasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkili otoritelerde gerekli çalışmalar yürütülecek.

İHA sistemlerindeki teknik donanımların zirai mücadelede kullanıma elverişli olmasından bu araçların sahibi firma sorumlu olacak.

Söz konusu araçların hangi tarımsal üretim alanında, hangi bitkisel ürünlerde ve hangi zararlı organizmalara karşı kullanılabileceği, hangi bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabileceği, meme tipi ve verdisi, uygulama normu, uçuş hızı ve yüksekliği gibi ilaçlama parametreleri Bakanlık tarafından belirlenecek.

İlgili genel müdürlüğün onay vermediği tarımsal üretim alanlarında, izin vermediği zararlı organizmalara karşı ve havadan ilaçlamaya uygun olmadığı için müsaade edilmeyen bitki koruma ürünü uygulamalarında bu araçlar kullanılamayacak.

Zirai mücadele alet ve makineleri elektronik ortamda satılamayacak

Zirai mücadele alet ve makineleri ruhsat sahibi firmalar veya bayiler dışında, başka satıcı ve satış kanalları tarafından internet siteleri veya uzaktan iletişim araçları kanalıyla mesafeli sözleşme kapsamında elektronik ortamda satılamayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin belgesi ve ruhsat almış olanların hakları saklı kalacak.

Yönetmeliğin, yayımı tarihinden önce ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi dolmamış zirai mücadele alet ve makinelerine ait ruhsat süre uzatımlarında, bu yönetmelik hükümleri esas alınacak.

Yönetmeliğin, yayımı tarihinde ruhsatı geçersiz durumda olan zirai mücadele alet ve makinelerine ait ruhsat süre uzatımı başvurusu için ruhsatın geçersiz duruma düştüğü tarihten itibaren bir yıl süre tanınacak.