Advertisement

TCMB tarafından, Şubat 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,1 artışla 107,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 3,2 artarak 75,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,5 yükselişle 30,4 milyar dolar oldu.

Şubatta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 6,4 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 13,2 milyar doları anapara, 4,9 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 26,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 19,9 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 36,7 milyar dolara yükseldi.