Advertisement

Türk-İş'in araştırmasında gıda enflasyonundaki yükseliş ivmesinin Şubat'ta devam etti.

Konfederasyonunun açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2.718,89 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 8.856,31 TL olarak kaydedildi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.296,62 TL oldu.

Araştırma gıda enflasyonundaki yükselişin sürdüğünü de gösterdi. Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 oranında artış gösterdi. Yılın ilk iki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 4,98 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 20,44’dür. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,68 olarak hesaplandı.