Advertisement
HABERLER ABONE OL

Avrupa Birliği ve Türkiye – AB ilişkileri” araştırması, Türkiye kamuoyunun ülkenin AB’ye üyeliğine desteğinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, GMF (Marshall Fonu – The German Marshall Fund of the United States) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle 2017’den beri yürüttüğü GMF - TOBB Türkiye, Avrupa ve Küresel Konular Programı kapsamında yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i ‘Bu pazar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için referandum yapılacak olsa’ sorusuna “evet” oyu kullanacağını belirtirken, yüzde 29,7’si “hayır” oyu kullanacağını söylüyor. “Eğer bu pazar Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusunda bir referandum olsa, nasıl oy kullanırsınız?” sorusuna 18-24 yaş arası gençlerde “evet” oyu vereceklerin oranı ise çok daha yüksek.

18 - 24 yaş arası katılımcıların, yüzde 68,8’i bugün bir referandum yapılması halinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için evet oyu kullanacağını, yüzde 21,3’ü ise hayır oyu kullanacağını ifade etti.

Katılımcıların %55,9'una göre "AB üyeliği iyi bir şey"

Araştırmaya katılanların yüzde 55,9’u Türkiye’nin AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu belirtirken, yüzde 24,9’u ise Türkiye’nin AB üyeliğinin kötü bir şey olduğunu düşünüyor.

Araştırma, Türkiye’nin AB üyeliğine 18-24 yaş arasındaki gençlerin daha yüksek oranda destek verdiğini gösterdi. “Genel olarak düşündüğünüzde, sizce, ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliği iyi bir şey midir yoksa kötü bir şey midir?” sorusuna 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 66,2’si “iyi bir şey”dir yanıtını verirken, yüzde 16,2’si ise “kötü bir şey” olduğunu belirtti.

%56,7 AB üyeliğinin kişisel fayda sağlayacağını düşünüyor

Araştırmaya katılanların, yüzde 56,7’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasının kendileri için kişisel bir fayda sağlayacağını, yüzde 36,8’i ise kendileri için kişisel bir fayda sağlamayacağı görüşünde.

18-24 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 67,2’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasının kendileri için fayda sağlayacağını, yüzde 26,4’ü ise kendileri için kişisel bir fayda sağlamayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yaklaşık %60'ı Avrupalılara olumlu bakıyor

Avrupa ve Avrupalılar hakkındaki düşünceleri olumlu GMF tarafından gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Türkiye – AB ilişkileri” araştırması sonuçları, Avrupa ve Avrupalılar hakkındaki düşüncelerin de olumlu olduğunu gösteriyor. Araştırma, Türkiye AB üyeliği konusunda olduğu gibi Avrupa ve Avrupalılar hakkında da gençlerin, nüfusun geneline kıyasla daha yüksek oranlarda olumlu düşünceye sahip olduğunu işaret etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 59,6’sı Avrupalılar hakkında olumlu, yüzde 33,1’i ise olumsuz düşünceye sahip olduğunu belirtti.

18-24 yaş grubundaki katılımcıların ise yüzde 72’si Avrupalılar hakkında olumlu düşündüklerini söylüyor. Bu yaş grubunda Avrupa hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 20.