Advertisement

Bizi takip edenler bilir, tarım sektörüne yönelik gelişmeleri yakından izlemeye çalışıyoruz.

Bu konuda genelde sektörün mevcut durumu üzerinden var olan sorunlarını ele alıyoruz.

Çözüm yollarına yönelik araştırma, veri, görüş ve gelişmeleri de sizlerle mümkün olduğunca ‘analiz’ ya da ‘yorum’ bölümünde paylaşıyoruz.

Tarımın istihdam boyutundaki sorunları da sektörün kanayan bir yarası konumunda.

Özellikle sosyal medyada atama bekleyen ziraat fakültesi mezunları bu konuda seslerinin duyulması için büyük çaba sarf ediyor.

Benzer şekilde veteriner fakültesinden mezun olan gençlerin de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na kadro atamaları yönünde çağrılarına sık sık şahit oluyoruz.

Türkiye’de 28 ziraat fakültesi bulunuyor. Yeni açılan ziraat fakülteleri ve meslek yüksek okullarında öğrenci kontenjanlarının doldurulamaması ve bazı bölümlerin bu yüzden kapatılması riskine yönelik sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçek.

Acaba neden?

Yaklaşık 10 bin veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendisinin hâlâ atama bekliyor olması, genç neslin bu işe sıcak bakmamasında ve iş kaygısı duymasında etkili olabilir mi?

İstihdamdan bahsederken hemen hatırlatalım.

TÜİK verilerine göre 26 milyonu aşan toplam istihdamda, tarımdaki işgücünün payı 5.6 milyon çalışan ile yüzde 20’den fazla.

Milyonlarca çalışana sahip bir sektörde nitelikli çalışan kadrosu oldukça stratejik bir önemde.

Hele bir de uğraştığınız alan canlılarla birebir ilişkili ise bitkisel ve hayvansal üretimde yapılacak hatalı, eksik ya da yanlış uygulamaların maliyeti oldukça yüksek oluyor.

Türkiye’de tarım sektöründe hayvan ve yem kaynağı ile hayvan sağlığındaki sorunların yanı sıra örgütlenme ve üretim planlaması ile altyapı, pazarlama ve teknik destek konusunda sorunlar var.

Bu açıdan, hayvancılık sektörünün kırsal alanda daha organize ve örgütlü olabilmesi noktasında yetiştiricilere öncülük edebilecek teknik personelin devletçe kırsal alanda eksiksiz görevlendirilmesi şart.

Hali hazırda Türkiye’nin birçok noktasında çok sayıdaki küçük işletme, eğitim ve teknik eleman desteğinden yoksun durumda.

Modern hayvancılık ekonomik bir faaliyet.

Her ekonomik faaliyette olduğu gibi hayvancılıkta da başarı için eğitim ve teknik eleman desteği kaçınılmaz.

Bugün tarımı geleceğin sektörleri arasında gösteren, gıda güvenliğinin stratejik öneminden bahseden bir Türkiye’nin daha çok nitelikli çalışana ihtiyacı var.

Ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve gıda mühendisleri, üretimden tüketime kadar uzanan zincirin halkalarında önemli roller üstleniyor.

Tarımdan koparak kente göç eden bir nüfusu yeniden tarıma kazandırmanın yollarını aradığımız bir ortamda, üniversiteden mezun olduktan sonra atama bekleyen ve iş arayan bir kesim her fırsatta seslerinin duyurulması için çaba sarf ederken, yeni neslin bu alana ilgi duymasını ve yönelmesini nasıl sağlarız?

Türkiye'nin masa başında değil sahada çalışacak bu mühendis kadrolarına ihtiyacı artıyor.

Atama bekleyen tarımın geleceğine kulak vermekte fayda var…