Advertisement

Bir önceki yazımızda Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkındaki Yönetmelik’in taslağını incelemiş ve finans dünyasına sağlayacağı katkıların bir bölümüne değinmiştik. Kısaca anımsatmamız gerekirse taslak, dijital bankaların faaliyet alanlarını birey ve KOBİ’ler olarak sınırlandırıyor. Dijital banka için alt sermaye tabanı 1 milyar TL olarak belirleniyor ve verilecek kredi sınırı da aylık net gelirin dört katını aşamayacak şekilde sınıflandırılıyor. Bir diğer önemli başlık ise sektörümüz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan yöneticiler için getirilen kriterler olduğunu söyleyebilirim.

Değerlendirmeye KOBİ’lerle başlayalım. KOBİ’lerin banka şubesine gitme zorunluluğunu minimuma indireceğini düşündüğümüz dijital bankacılıkla işlerini daha verimli yapabilecekler. Ayrıca yeni finansal çözümlerle müşteri taleplerini karşılama, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra bankacılık işlemleri için daha hızlı çözüme ulaşacaklar. Bu da özellikle daha küçük şirketlere finansal işlemlerini hızlıca çözme ve verimlilik sağlamaları konusunda ciddi katkı sağlayacak.

E-dönüşümünü tamamlamış olanların hayatını oldukça kolaylaştıracak olan dijital bankacılık, çağa ayak uyduramamış KOBİ’lerin de FinTech ve startup’ların KOBİ’ler için geliştirdiği ürünleri kullanarak bu sayede gelişen teknolojiyi daha çok kullanmalarına katkı sağlayacak. Bu alanda özellikle servis bankacılığı modelinin FinTech’lerin KOBİ’lere dönük ürün ve çözüm geliştirme hızlarına önemli katkı yapacak. KOBİ’ler böylece daha inovatif ürünlere ve finansmana kolay bir şekilde erişebilecek.

KOBİ’lerin krediye erişimi kolaylaşacak

Taslakta bireysel tüketiciler için kredi kısıtı var ancak ticari kredilerde böyle bir sınır konulmaması KOBİ’ler açısından büyük bir avantaj yaratacak. Bazı dönemlerde KOBİ’ler finansmana erişim noktasında ciddi sorunlar yaşıyor; bankalar, büyük şirketler için koyduğu kriterleri aynı ölçekte olmayan küçük şirketlerden de isteyebiliyor. İşte bu noktada dijital bankalar, büyük bir açığı dolduracak hem yasaların çizdiği çerçeveye uygun olarak daha esnek kredi kullanım koşulları oluşturacaklar hem de kredi çeşitliliği sağlayabilecekler.

Taslağın sektörümüz tarafından beğenilen maddelerinden biri de yöneticiler için getirilen kıstaslar. Yönetici düzeyindeki personelin, icrai görevi olup olmadığına bakılmaksızın, dijital bankacılık iş modelinin yapısına özgü riskleri anlamalarını ve görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak yeterli bilgiye ve deneyime sahip olup olmadıkları dikkate alınacak. Bu kapsamda, bilgi sistemlerinden sorumlu en üst düzey yönetici olarak belirtilen personelin en az genel müdür yardımcısı seviyesinde atanmış olması ve söz konusu yöneticinin aynı zamanda dijital bankanın yönetim kurulunun doğal üyesi olarak belirlenmiş olması şartı getiriliyor. Bu yaklaşım da “her parası olanın” sektöre girmesini engelleyip bu konuda eğitim ve deneyim sahibi kişilerin ve şirketlere avantaj sağlayacak.