Advertisement
23 TEMMUZ 2020 'Gençlerin yüzde 92'si alışverişte nakit kullanıyor' Aköde Genel Müdürü Sitare Sezgin, toplumun yüzde 33'ünün hala finansal sisteme erişiminin olmadığını söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk olan Sezgin, "BKM’nin 15-24 yaş arası 13 milyon genci temsil araştırmasına göre, bu yaş grubunda banka hesap sahipliği yüzde 23, yani bu şu demek Türkiye’de her 4 gençten 3’ünün herhangi bir bankada hesabı yok. Yaş gruplarına göre baktığımızda oranlar bir hayli değişiyor tabii. 20-24 yaş grubunda yüzde 39 olan oran, 15-19 yaş grubunda sadece yüzde 13" dedi. Sezgin, banka dışı finansal kuruluşların amacının daha çok kişiyi ekosisteme çekmek olduğunun altını çizdi. Gençlerin 92’sinin alışverişlerinde nakit kullandığını ifade eden Sezgin, şöyle devam etti: "Sadece yüzde 5’lik bir bölüm banka kartı kullanıcısı. Gençlerimizin harcamalarında bu kadar yoğun şekilde nakit kullanması nakitsiz ve dijitalleşen toplum trendiyle hiç de bağdaşmayan bir gerçeklik. Kredi kartı sahipliği ise yüzde 13 seviyesinde. Her 10 gençten biri kendisine ait, yüzde 12 ise ailesine ait bir kredi kartı ile harcama yapıyor. Çok hızlı bir şekilde cep telefonları ile Tosla hesabı açan gençler artık anne-babalarına ait kartları kullanmak zorunda değil, kendi kartlarına sahip olabiliyorlar, cep telefonlarını kullanarak dijital olarak ödeme yapabiliyorlar. Bankacılık sisteminde olmayan gençleri finansal ekosisteme dahil ediyor; onların harcamalarını yönetebilmelerine, kendi hesaplarını takip edebilmelerine olanak sağlıyoruz"