Advertisement
22 ŞUBAT 2021 Türkiye'de tüketicilerin sadece % 29'u verilerini paylaşmaya istekli PwC Strategy& Türkiye Yönetici Ortağı Kağan Karamanoğlu, açık bankacılık ile ilgili en önemli konunun veri paylaşımı olduğunu söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk olan Karamanoğlu, Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa çapında açık bankacılık hakkında bir araştırma yaptıklarını, araştırmanın sonucu olarak da araştırmanın adını "Avrupa'da açık bankacılık, hala çok az açık" koydukların söyledi. Nakitsiz ödemelere olan tercihteki artış ve buna bağlı olarak artan mevcut verinin açık bankacılığı henüz beslemediğinin altını çizen Karamanoğlu, "Türkiye'de tüketicilerin sadece yüzde 29'u bir fayda karşılığında verilerini paylaşmaya istekli. Bu paylaşım isteği yüzde 20 olan Avrupa ortalamasından bu arada daha yüksek.