Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla bir “Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı” hazırlanması ve yayımlanması sürecinin yürütülmesini teminen ING ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiğini bu dokümanın hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Söz konusu çerçeve dokümanın, uluslararası sermaye piyasalarında Bakanlıkça gerçekleştirilebilecek yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil veya kira sertifikası türünden borçlanma işlemlerinde kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda ayrıca, uluslararası değerlendirme şirketi Sustainalytics’ten, hazırlanan çerçeve dokümanın güvenilir, etkili ve International Capital Market Association (ICMA) 2021 Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Yeşil Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Sosyal Tahvil İlkeleri, Loan Market Association (LMA) 2021 Yeşil Kredi İlkeleri ve LMA 2021 Sosyal Kredi İlkeleri ile uyumlu olduğunu teyit eden “İkinci Taraf Görüşü” (Second-Party Opinion) belgesi alındığı da açıklandı.