Advertisement
HABERLER ABONE OL

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, AA muhabirine, Kurulun "yetkili satıcıların çevrim içi pazaryerlerinden satış gerçekleştirebilmeleri" yönünde verdiği karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkili bayilerinin çevrim içi pazaryeri olarak adlandırılan platformlarda satış yapmasının yasaklanması talebiyle Rekabet Kurumuna başvuru yaptığını anımsatan Küle, "Başvurunun incelenmesi neticesinde, yetkili satıcıların çevrim içi pazaryerlerinden satış yapmasının bütünüyle yasaklanmasının, internet üzerinden alışverişte pazaryeri kanalının yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde, tüketici faydası sağlamaktan uzak olduğu değerlendirilmiştir." dedi.

Küle, ayrıca ilgili yasaklamanın marka içi ve markalar arası rekabeti azaltabileceği, pazara girişleri zorlaştırabileceği, yetkili satıcıların internet kanalının önemli bir kısmına erişimini engelleyeceği ve piyasadaki rekabeti görece küçük ve zayıf teşebbüsler aleyhine bozabileceği için rekabeti olumsuz etkileyebileceğinin de değerlendirildiğini söyledi.

Rekabet Kurulunun konuya ilişkin kararına değinen Küle, firmanın yetkili bayilerinin çevrim içi pazaryerlerinde satış yapmasının tamamen yasaklamasını ve yasağa uymayan yetkili bayilere yaptırımlar uygulamasını öngören bayilik anlaşmalarının grup muafiyeti kapsamında olmadığına ve bireysel muafiyetten de faydalanamayacağına karar verildiğini hatırlattı.

"Karar, ülkemizdeki ilk örnek"

Küle, söz konusu kararın önemine ilişkin, "Karar, bir dağıtıcının yetkili satıcılarının çevrim içi pazaryerlerinden satış yapmalarını, satış ve dağıtım koşullarına ilişkin herhangi bir kriter öngörmeksizin tamamen kısıtlamasının ele alındığı ülkemizdeki ilk örnek olması bakımından önem taşımaktadır." diye konuştu.

Kararın diğer sektörler için de yol gösterici olacağını vurgulayan Küle, şunları kaydetti:

"Başta tüketici refahının ençoklanması ve çeşitli ölçekteki satıcıların satış seçeneklerinin artırılması olmak üzere kararın somut yansımaları uzun dönemde görülecek olup, karar aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların yanı sıra benzer pazar yapısı ve dağıtım modeline sahip sektörler bakımından da yol gösterici olacaktır. Belirli bir dağıtım sistemini benimsemiş dağıtıcıların, yetkilendirilmiş satıcılarının çevrim içi pazaryerlerinden yapacakları satışlarını, herhangi bir kıstas getirmeden, bütünüyle kısıtlamasının piyasadaki rekabeti pek çok açıdan olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyan bahse konu Rekabet Kurulu kararı, çeşitli sektör oyuncularının davranışları üzerinde belirleyici rol oynayacaktır."

Uygulama farklı ülkelerde değişkenlik gösterebiliyor

Konuya ilişkin rekabet otoritelerinin yaklaşımlarının, farklı ülkelerin düzenlemelerindeki, pazar yapılarındaki, internet kanalının teşebbüslerce ve tüketicilerce kullanımına ilişkin ya da tüketici davranışlarındaki farklılıklardan kaynaklandığını aktaran Küle, çevrim içi pazaryeri yasaklarının tüketiciler ve piyasa üzerindeki etkisinin farklı ülkeler veya pazar yapıları bakımından önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini dile getirdi.

Küle, şu değerlendirmede bulundu:

"Rekabet Kurulunun, e-ticaretin öneminin yadsınamaz şekilde artmakta olduğu, ekonomik birimlerin geleneksel tüketim alışkanlıklarının değiştiği, yeni iş modellerinin deneyimlendiği piyasalarda, dağıtım sistemleri içinde yetkili satıcıların çevrim içi pazaryeri satışlarının tamamen yasaklanmasına söz konusu karar yoluyla müdahale etmesi, rekabetin tesisinin ve korunmasının sağlanması, bu yolla tüketici faydasının artırılması hususunda önemli bir adımdır. Kararın bu yönüyle, benzer nitelikteki pazarlarda yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir."