Advertisement

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli 9 Mart‘ta düzenlenen basın toplantısında 2020 yılını değerlendirirken, Türkiye Sigorta'nın 2021 yılı stratejik odaklarını paylaştı.

Türkiye Sigorta 2020 yılını hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira prim üretimi ve yüzde 13,04'lük pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira prim üretimi ve yüzde 27,67 oranındaki pazar payı ile tamamladı. Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü bir önceki yıla göre %36 oranında artırarak; 36 milyar TL'nin üzerine taşıdı

Benli 6 sigorta ve emeklilik şirketi bir araya gelerek Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'i oluşturduğunu, birleşme sonrasında pazar payını birleşme etkisinin üzerinde artırdıklarını kaydetti.

Benli “2.578 çalışanı, 7.664 dağıtım ağıyla 38 bölgede 11,6 milyon müşterisine nitelikli hizmet veren şirket olarak, 2021 yılında prim üretiminde lider olmayı, karlı büyümeye devam etmeyi ve liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Ülkemizin büyük yatırımlarının, insanımızın hayal ve değerlerinin arkasında Türkiye Sigorta güvencesi yer almaya devam edecek." dedi.

Maksimum katma değeri üretmeye odaklandıklarını ve ihtiyacı olan herkes için uygun sigorta çözümleri sunmayı hedeflediklerini belirten Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye Sigorta olarak inovatif bakış açımızla, yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolünü üstleneceğiz. Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla odaklanacak, hayat alanında ürün gamının çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacağız. Siber sigortalar yeni ürün geliştirme konusunda öncelikli alanlarımız arasında olacak."

Üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetine başlayan Türkiye Sigorta olarak, bu yılı da lider olarak kapatmayı planladıklarını belirten Benli “Birleşmenin yarattığı sinerji alanlarının hayata geçirilmesi ve doğru yönetişim hamlelerini devam ettirerek, 2021 yılında da ülkemizin büyük yatırımlarının, insanımızın hayal ve değerlerinin sigortası olarak, her kulvarda büyümeyi ve liderliği kovalamayı sürdüreceğiz. Hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda bölgesel bir oyuncu olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ülkemizin yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Sigorta adıyla ilk poliçeyi Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna yaptıklarını, ardından milli haberleşme uyduları Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B'yi sigortaladıklarını belirten Benli; "Türkiye'nin büyük yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda hem kapasitemizi, hem gücümüzü artırarak Türkiye'nin yerli ve milli duruşunda, Türkiye Sigorta olarak yerimizi almayı sürdüreceğiz. Bu, bize büyük sorumluluk yüklerken sektörde yapıcı rekabeti artırmamıza da katkı sağlıyor." dedi.