Advertisement

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Söz konusu kanun teklifi hakkında Bloomberg HT’ye değerlendirmede bulunan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç, istihdam teşviklerinin 2020 yılında sona ereceğini dolayısıyla bu uygulamaların tekrar uzatılmasını beklediklerini söyledi.

Yeni teşvik paketine göre, prim desteği uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı'na yetki verildiğini dile getiren Kıvanç, ilave istihdam sağlayan işletmelere verilen prim desteğinin 2023 sonuna kadar uzatılabileceğini aktardı. Buna ek olarak, kısa çalışma ödeneğinin uygulamasının bitiş tarihinin Haziran 2021'e kadar ertelenebileceğini söyleyen Kıvanç, bu ödenekten yararlanan şirketlerin normalleşme desteklerinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabileceğini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili olarak Bloomberg HT'ye görüşlerini açıklayan KPMG Şirket Ortağı Emrah Akın kanun teklifinde kısmi çalışmayı özendiren bir düzenlemenin mevcut olduğunu söyledi.

Emrah Akın şöyle devam etti:

Paketin içinde birçok düzenleme var. Bunların bir kısmı zaten kamuoyunda biliniyordu. Bunlardan biri de Kurumlar Vergisi oranının indirilmesine ilişkindi. Kurumlar Vergisi oranı bu yılın sonunda normal oranı olan yüzde 20'ye düşüyordu. Bu oranın daha da düşürülmesini istiyorduk. Bu düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 5'e kadar indirebilme yetkisine sahip olacak. Başka önemli bir konu da Varlık Barışı düzenlemesi olacak.

Vergi konusunda da radikal düzenlemeler var. Örneğin evlerinde ürettikleri malları satanlar için bir vergi muafiyeti tanımlanıyor. Yani evde üretilen malların internet aracılığı ile satışında bir gelir vergisi muafiyeti sözkonusu olacak.

Kanun teklifinde kısmi çalışmayı özendiren bir düzenleme mevcut. Kısmi çalışmayı kabul eden hizmet erbabının çalışmadığı süre için başka bir hizmet erbabını işe alırsanız ikisinin de ücretlerinden yüzde 10'dan daha düşük bir gelir vergisi stopajı ödenecek ayrıca damga vergisi de alınmayacak. Dolayısıyla kısmi çalışmayı da canlandıracak gelir vergisi teşviği, stopaj teşviği ve damga vergisi teşviği sözkonusu.

Esnek çalışma konusunda da oldukça cezbedici bir uygulama ancak bence yeterli değil. Çünkü esnek çalışmadan yaralanan çalışanın çalışmadığı süreler için başka bir çalışanı daha istihdam etme şartınız var ve istisna ikisine birden uygulanıyor. Bu durumda uygulaması ve takibi oldukça zor olacaktır.