Advertisement

Microsoft'un kurucusu, halihazırda Amazon hisselerinin uğradığı değer kaybı sayesinde dünyanın 1 numaralı zengini durumunda bulunan Bill Gates için anlamsız bir soru gibi gelebilir, bu başlık.

Serveti, başarıları, global arenada etkilediği alan, özgül ağırlığı ve benzeri ölçüler bakımından "mükemmel" kategorisinde olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ama acaba, herşey göründüğü gibi mi veya görünenin ötesinde ortaya çıkan ayrıntılar var mı?

21. yüzyılda çok varsıl (zengin) aile ve bireyler, zenginliklerinin bir bölümünü yoksul (fakir) kesimlerle paylaşarak, dünyayı daha yaşanılır hale getirmeye çalışıyorlar. Bunun çok sayıda olumlu örneği var ama arada çıkan "olumsuz" münferit örnekler de var.

Bill Gates ve Eşi Melinda Gates'in kurduğu "yardım" amaçlı vakıf, başta Afrika olmak üzere geri kalmış bölge ve ülkelerde AİDS, Ebola ve benzeri virütik hastalıklarla mücadele konusunda geçmiş yıllarda etkin çalışmalar yürüttü. Aşılama, korunma, hjiyen ve tedavi konusunda çok sayıda insana el uzattı.

Hayır(sevap) bir yere kadar olabilir mi? Sanırız bu sorunun yanıtı "evet"

Hatırlayacaksınız, Bill Gates bir süre önce "Omniprocessor" adı verilen bir cihaz keşfetti. Cihaz şu işe yarıyordu: Afrika'da susuzluk çekilen bölgeler için üretildi. İnsan dışkısı(yazının bundan sonraki bölümünde 'gaita' diye sözedeceğiz) bazlı "temiz su" ve "elektrik kaynağı" sağlayan cihaz, Bill Gates tarafından tanıtıldığında yer yerinden oynadı.

Cihazın temel özellikleri, çalışma sistematiği ve yarar oluşturan yönlerini şöyle özetleyebiliriz:

"Tuvalet çukurları/kuburlarından alınan Gaita, 1000 dereceye kadar ısıl işleme tabi tutuluyor. Gaita'daki su ve katı madde birbirinden ayrıştırılıyor. Ayrıştırma işlemi sırasında su buharı haline gelen kütle, bir buhar türbinini döndürüyor ve elektrik üretiyor. Yeterince soğuyan su buharı bir "arıtma" işlemine tabi tutularak "içilebilir temiz su"ya dönüşüyor. 100 bin insan gaitasından 86 bin litre temiz su ve 250 Kwh enerji elde ediliyor."

Dünyada halen 2.5 milyar insanın antihijyenik su içmek ve kullanmak zorunda olduğunu biliyoruz.(Veri/BM)

Tuvalet için kullanılan suyun genel tüketimde(içme, banyo, duş, çamaşır) kullanılan suyun 10 katı olduğunu da biliyoruz.

Yılda 1.5 milyon bebek/çocuğun dizanteriden öldüğünü de biliyoruz.

Bu durumda, Bill Gates'in geliştirdiği "Omniprocessor" yoksulluk karşıtı bir değer yaratmış olmuyor mu? Evet, fazlasıyla.

Bebeklerin ve çocukların kirli sularla dizanteriye yakalanıp ölmesini engelleyebilecek; temiz suya ulaşamayan 2.5 milyar insanın hijyenik suya kavuşmasını sağlayabilecek; diğer hayati fonksiyonlarımızın 10 katına ulaşan suyun heba olup gitmesini önleyecek bir buluştan sözediyoruz.

Bu cihazın yaygın olarak kullanılabilmesi için telif (patent) haklarının BM veya benzeri bir uluslararası kuruluşa "bilabedel(ücretsiz)" devredilmesi gerek ama cihazın kullanılmaya başlandığı günden bu yana Bill Gates'ten böyle bir jest gelmiş değil.