Advertisement

İstanbul Finans Merkezi açıldı. Bir finans merkezinin etkinliği sunduğu geniş finansal hizmet yelpazesine, rekabet alanına, uzman kadrolarına, hangi finansal hizmet faliyetlerine sahip olduğuna ve diğer finansal kuruluşlarla bağlantısı ile alt yapısına bağlıdır. Dünyada şu an 120 finans merkezi faaliyet göstermekte. Küresel finans merkezleri endeksi derecelendirmesine göre ilk Sırayı New York alırken onu sırasıyla Londra, Singapur, Hong Kong ve San Francisco takip ediyor. Singapur ve Hong Kong arasında sadece bir puan varken, San Francisco’da Singapur’un sadece bir puan gerisinde.


İstanbul ise 2023 Küresel Finans Merkezi Endeksi verilerine göre 13 sıra gerileyerek 120 finans merkezi arasında 90. Sıraya geriledi. Son 2 yılda ise 26 sıra gerileme var.
Endekste yer alan finans merkezlerinin bölgesel performansına baktığımızfda Kuzey Amerika’daki ilk beş merkezin ortalama notu Asya/Pasifik merkezlerinin önünde seyrederken, Asya/Pasifik’i Batı avrupa merkezleri takip ediyor.

GFCI anketinin gelecek beklentilerine baktığımızda önümüzdeki iki ila üç yıl içinde Asya/Pasifik bölgesinde yer alan finans merkezlerinin sıralamada yükselmesi bekleniyor.
Küresel finansa merkezlerinin rekabet edilebilirlik alanları beş farklı kategori ile ölçümleniyor. İş ortamı, İnsan Sermayesi, Alyapı, Finans Sektörü Gelişimi ve İtibar. Bu beş farklı kategori ile yapılan ölçümlemelere göre New York tüm kategorilerde ilk sırayı alırken onu yine tüm kategorilerde ikinci sırada Londra takip ediyor. Üçüncü sıra ise farklı kategorilerde Singapure ve San Francisco arasında dağılıyor.

Sektörel bazda baktığımızda ön plana çıkan alt endeksler Bankacılık, Yatırım Yönetimi, Sigorta, Profesyonel Hizmetler, Fintech gibi endeksler oluştururken New York her kategoride birinci, Londra ise ikinci sırada lider konumunu koruyor. Önce gelen diğer merkezler içinde ise tümü bir veya daha fazla sektörde ilk beşte yer alan Hong Kong, Şangay, Singapur, Lüksemburg, San Francisco, Shenzhen, Seul ve Los Angeles ile çeşitli endüstri sektörlerinde iyi performans gösteriyor.
Organizasyonel büyüklük açısından ise New York ilk sırayı farklı kategorilerde ikincilik alarak Singapur ve Londra paylaşıyor.

Finans merkezlerinin gelişiminin bir diğer ölçütü ve şartı da diğer merkezler ile olan ilişkileridir. Diğer finansal kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği açısından baktığımızda ilk sırayı yine New Yor alırken onu sırasıyla Londra, Singapur, Hong Kong ve San Francisco takip ediyor.