Advertisement

Şirketlere birleşmeler ya da fon sağlama konusunda danışmanlık hizmeti veren hisse senedi traderları ve bankacılar, 2021 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın tümünün toplamından daha fazla gelir elde etti ve bu durum, bu kimselerin daha büyük tutarda prim almalarına yol açacak. Sabit getirili menkul kıymetler masaları bu yıl daha sakin bir faaliyet içindeydi, ancak bu masalar da regülatörlerin 2020 yılı için büyük çaplı primler konusunda geri adım atmasının ardından, söz konusu yılda iyi bir performans göstermelerinden dolayı, daha fazla prim alabilirler.

Avrupa bankaları, pandemiden kaynaklanan ekonomik gerilemenin geleneksel bankacılık faaliyetlerinde kazançların artmasına yol açabilecek faizlerde yükseliş beklentilerini ertelemesinin ardından, menkul kıymet işlemleri ve yatırım bankacılığı faaliyetlerine yöneliyorlar. Aynı zamanda, kapanmalar ve sosyal mesafe uygulamaları, tüm ekonomide çalışanları önceliklerini yeniden değerlendirmeye ve kitleler halinde işlerini bırakmaya yöneltti.


Avrupa bankaları, oldukça hareketli işgücü piyasasında rakipleri ile mücadele edebilmek için ödemelerini artırmak zorunda kalacak. Goldman Sachs Group Inc., yılın ilk dokuz ayında bu tür ödemeler için ayırdığı parayı yüzde 34 artırırken, JPMorgan Chase & Co.'nın yatırım bankacılığı birimi yüzde 11'lik artışa gitti. Kanada'nın en büyük bankaları 2021 mali yılı için primleri yüzde 18 artırdı.