Advertisement

Çin menşeli "çerçevesiz cam aynalar" ithalatına yönelik dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.